Bạn đang ở: Trang chủ / English / Music / Songs / Fortuitous

Fortuitous

- Webmaster cập nhật lần cuối 08/07/2014 18:34
"Ngẫu nhiên". Translated by Jason Gibbs

Không có đâu em này
Không có cái chết đầu tiên
Và có đâu bao giờ
Đâu có cái chết sau cùng
Tự mình biết riêng mình
Và ta biết riêng ta

Hòn đá lăn bên đồi
Hòn đá rớt xuống cành mai
Rụng cánh hoa mai gầy
Chim chóc hót tiếng qua đời
Người ôm lấy muôn loài
Nằm trong tiếng bi ai

Mệt quá thân ta này
Tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi
Mệt quá thân ta này
Nằm xuống với đất muôn đời
Kìa còn biết bao người
Dìu dặt tới quanh đây.


There's nothing to it, dear
There's no first death
Nor was there ever
Never a final death
Out of ourselves we know ourselves
And I know just myself

A stone rolls on the hillside
It falls down upon an apricot branch
Drops the slender, flowered branch
A bird emerges, sings of life's passing
People embrace all living things
Repose in woeful tones

Worn out, this body of mine
Seeks a chair to rest in
Worn out, this body of mine
Lies down with the timeless soil
There, still so many others
Serenely, steadily come around here.

Trịnh Công Sơn

Translate by Jason Gibbs
May 2009
taybui.blogspot.com

Các thao tác trên Tài liệu

được sắp xếp dưới: Jason Gibbs