Bạn đang ở: Trang chủ / English / Music / Songs / Grace onto life

Grace onto life

- Webmaster cập nhật lần cuối 02/07/2014 21:10
"Cho đời chút ơn". Translated by Vân Mai


Hôm chợt thấy em đi về bên kia phố
Trong lòng bỗng vui như đời rất lạ
Tôi tìm thấy tôi theo từng gót xa
Làm lời lá bay trên đường đi
Tôi tìm thấy tôi như giọt nắng kia
Làm hồng chút môi cho em nhờ

Môi thiên đường hót chim khuyên
Ôi tóc trầm ướp vai thơm
Ta nghe đời rất mênh mông
Trong chân người bước chầm chậm

Hãy còn bước đi cho bình minh lên sớm
Cho đời chút ơn biết tà áo nọ
Em là phấn thơm cho rừng chút hương
Là lời hát ca cho trần gian
Dưới phường phố kia có người nhớ em
Nằm mộng suốt đêm trong thiên đường.


One day I saw you walking down the street
I felt (a) sudden bliss as if life was magic
I found myself trailing your distant footsteps
Like leaves spinning words on your path
I found myself a drop of sunshine
Warming your lips rosy gracefully

Lips enchanted like finch singing
Sandalwood hair embalming your shoulders
I heard life so immense
Exuding from those serene steps

Let dawn rise to the rhythm of your gait
Let your flowing gown bring grace onto life
You are the fragrant dust sprinkling the forest
You are the song celebrating this life
Tucked in this town someone thinks of you
Dreaming his paradise the night through.


Translated by Vân Mai
April 30, 2006

Các thao tác trên Tài liệu

được sắp xếp dưới: Vân Mai