Bạn đang ở: Trang chủ / English / Music / Songs / I Shall Revisit

I Shall Revisit

- Webmaster cập nhật lần cuối 05/07/2014 21:58
"Tôi sẽ đi thăm". Translated by Tran Duy Tinh.


1. Khi đất nước tôi thanh bình
Tôi sẽ đi thăm
Tôi sẽ đi thăm, một phố đầy hầm
Đi thăm một con đường nhiều hố
Khi đất nước tôi không còn chiến tranh
Bạn bè mấy đứa vừa xanh nấm mồ

Khi đất nước tôi thanh bình
Tôi sẽ đi thăm
Tôi sẽ đi thăm, cầu gẫy vì mìn
Đi thăm hầm chông và mã tấu
Khi đất nước tôi không còn giết nhau
Trẻ con đi hát đồng dao ngoài đường

Khi đất nước tôi thanh bình
Tôi sẽ đi không ngừng
Sài gòn ra Trung
Hà Nội vô Nam
Tôi đi chung cuộc mừng
Và mong sẽ quên
Chuyện non nước mình

2. Khi đất nước tôi thanh bình
Tôi sẽ đi thăm
Tôi sẽ đi thăm, nhiều nghĩa địa buồn
Đi xem mộ bia nhiều như nấm
Khi đất nước tôi không còn chiến tranh
Mẹ già lên núi tìm xương con mình

Khi đất nước tôi thanh bình
Tôi sẽ đi thăm
Tôi sẽ đi thăm, làng xóm thành đồng
Đi thăm từng khu rừng cháy nám
Khi đất nước tôi không còn giết nhau
Mọi người ra phố mời rao nụ cười

Khi đất nước tôi thanh bình
Tôi sẽ đi không ngừng
Sài gòn ra Trung
Hà Nội vô Nam
Tôi đi chung cuộc mừng
Và mong sẽ quên
Chuyện non nước mình.


1. When my country’s at peace
I shall revisit
I’ll visit a city filled with trenches
I’ll visit a street covered with bomb craters
When my country’s no longer at war
New grass will grow on my friends’ graves

When my country’s at peace
I shall revisit
I’ll visit bridges destroyed by mines
I’ll visit traps filled with bamboo sticks and bayonets
When my countrymen no longer kill each other
The children will sing, in harmony, in the streets

When my country’s at peace
I’ll travel without stopping
Sai Gon to Central
Ha Noi to the South
I’ll go with gladness
And hope, to forget
My nation’s past

2. When my country’s at peace
I shall revisit
I’ll visit the many sad graves
I’ll look at the tombstones, the ones that sprouted up like mushrooms
When my country’s no longer at war
Mothers will go up to the mountains to find their sons’ bones

When my country’s at peace
I shall revisit
I’ll visit villages saturated with the metal of bullets
I’ll visit jungles burnt to charcoal
When my countrymen no longer kill each other
Everyone will go out to the city, to show their smiling faces

When my country’s at peace
I’ll travel without stopping
Sai Gon to Central
Ha Noi to the South
I’ll go with gladness
And hope to forget
My nation’s past.

translated by Tran Duy Tinh
2003
from A Tribute to Trinh Cong Son CD album.

Các thao tác trên Tài liệu

được sắp xếp dưới: Tran Duy Tinh