Bạn đang ở: Trang chủ / English / Music / Songs / I’m listening

I’m listening

- Webmaster cập nhật lần cuối 03/07/2014 14:24
"Tôi đang lắng nghe", translated by Donny Truong

Im lặng của đêm tôi đã lắng nghe
Im lặng của ngày tôi đã lắng nghe
Im lặng của đời tôi đã lắng nghe
Tôi đã lắng nghe trái tim lạc loài
Bao đêm đã qua im lặng của người
Tôi đã lắng nghe im lặng của tôi

Im lặng giòng sông tôi đã lắng nghe
Im lặng ngọn đồi tôi đã lắng nghe
Im lặng thở dài tôi đã lắng nghe
Tôi đã lắng nghe im lặng thở dài
Sau cơn bão qua im lặng mặt người
Nghe bao nỗi đau trên một bàn tay

Tôi đang lắng nghe im lặng cuộc tình
Sau một cuộc tình tôi đang lắng nghe
Khi hoa héo khô im lặng nụ tàn
Tôi đang lắng nghe tôi đang lắng nghe
Tôi đang lắng nghe im lặng đời mình.


Quiet of nights, I’m listening
Quiet of days, I’m listening
Quiet of lives, I’m listening
I’m listening a lonely heart
As nights passed by, quiet of folks
I’m listening, quiet of mines

Quiet rivers, I’m listening
Quiet hilltops, I’m listening
Quiet breathings, I’m listening
I’m listening, quiet breathings
After the storms, quiet faces
Hear many wounds, on palm of hand

I’m listening, quiet of loves
A love has passed, I’m listening
When flowers dried, quiet of buds
I’m listening, I’m listening
I’m listening, my quiet life


translated by Donny Truong,
25/01/2005
Extract from his blogvisualgui.com

 

Các thao tác trên Tài liệu