Bạn đang ở: Trang chủ / English / Music / Songs / In the Evening You Walk

In the Evening You Walk

- Webmaster cập nhật lần cuối 02/07/2014 21:10
"Em đi trong chiều". Translated by Tôn Thất Quỳnh Du.


Em đi qua cầu
Có gió bay theo
Thổi bung khăn tang
Trắng giữa khung chiều

Em đi qua cầu
Có lá xôn xao
Một giòng sông sâu
Chở hồn thương đau

Em đi qua cầu
Chở chiều trên vai
Ngậm buồn trên môi
Trái tim đã hoại
Một người nằm xuống
Một người nơi đây

Em đi qua cầu
Một hồn mây bay
Em đi trong chiều
Một đời khôn nguôi
Một đời riêng ai mong ai

Em đi qua cầu
Tiếng súng vang theo
Làng mạc quê hương
Có dáng buồn rầu

Em đi qua cầu
Có gió hiu hiu
Thổi lòng em xa
Đến mãi nơi nào.


You walk over the bridge
The wind follows you
Unfurls your mourning cloth
A dash of white framed by the evening sky

You walk over the bridge
The leaves stir into life
A deep river flows
Carrying the pain in your soul

You walk over the bridge
Evening weighs on your shoulders
Sadness clamps down your lips
Your heart filled with longing
One has departed
And one remains here

You walk over the bridge
Your soul drifts with the clouds
You walk in the evening
A life without solace
A life of private yearning

You walk over the bridge
Gunfire echoes after you
Villages in the country
Are tinged with sorrow

You walk over the bridge
A gentle breeze blows
Carrying your heart
To an unknown place


Translated by Tôn Thất Quỳnh Du
damau.org, 15.10.2009

Các thao tác trên Tài liệu