Bạn đang ở: Trang chủ / English / Music / Songs / Let the Sun Sleep Peacefully

Let the Sun Sleep Peacefully

- Webmaster cập nhật lần cuối 02/07/2014 21:10
"Xin mặt trời ngủ yên". Translated by msyotaboi.


Một ngày ngày đã qua
Ôi một ngày ngày chóng qua
Một chiều một ngày âm thầm đã
Đã trôi đi không còn gì

Ôi chinh chiến đã mang đi bạn bè
Ngựa hồng đã mỏi vó chết trên đồi quê hương
Còn có ai không còn người
Ôi nhân loại mặt trời và em thôi
Này đôi môi xin thương người
Ôi nhân loại mặt trời trong tôi

Một ngày ngày đã qua
Ôi từng ngày từng xót xa
Một chiều một ngày tay người đã
Thả mây bay cho đường dài

Sau chinh chiến ôi quê hương thần thoại
Thuở hồng hoang đã thấy
Đã xanh ngời liêu trai
Còn có ai trên cuộc đời
Ôi nhân loại còn người và tôi thôi
Rồi lang thang như mây trời
Ôi nhân loại còn người trong tôi

Mặt trời đã ngủ yên
Xin mặt trời hãy ngủ yên
Người hãy nhớ mang theo hành trang
Qua khoang trời vắng chân mây địa đàng
Người hãy nhớ mang theo hành trang
Qua khoang trời vắng chân mây địa đàng
Người hãy nhớ hãy nhớ hoài
Người hãy nhớ hãy nhớ đời
Người hãy nhớ hãy nhớ người
Hãy nhớ người hãy nhớ người
Hãy nhớ người.


A day, already passed
A day, so quickly passed
One evening, one day, silent,
Silently float away, nothing remains.

Oh war, gone are friends
Like stallions, the marrow dried, on these hills died
Who's left, when your life ends?
Oh humanity! Oh bright sun!
On your lips, love has ceased
In my heart, gone were sun and humanity.

A day, a day passed
Oh, each day, a fresh sorrow
One evening, one day, your hands, void of tomorrow,
Like clouds, flew oninto the hollow

When war's done, and legend's born
The bloom of youth, gone,
And the green grass, shone.
In this life, who'll carry
This remmant of humanity?
With sun and cloud, I wandered,
Within me, you're remembered.

The sun slept
Let the sun sleep peacefully
On your journey laden with memory,
Follow the empty sky, into eternity
Remember, remember well life
Remember, remember well us all
Remember us all,
Remember us all.

Translated by Msyotaboi
2010

Các thao tác trên Tài liệu