Bạn đang ở: Trang chủ / English / Music / Songs / Like a flying crane

Like a flying crane

- Virtual manager cập nhật lần cuối 02/07/2014 21:10
"Như cánh vạc bay". Translated by Vân Mai


Nắng có hồng bằng đôi môi em
Mưa có buồn bằng đôi mắt em
Tóc em từng sợi nhỏ
Rớt xuống đời làm sóng lênh đênh

Gió sẽ mừng vì tóc em bay
Cho mây hờn ngủ quên trên vai
Vai em gầy guộc nhỏ
Như cánh vạc về chốn xa xôi

Nắng có còn hờn ghen môi em
Mưa có còn buồn trong mắt trong
Từ lúc đưa em về
Là biết xa nghìn trùng

Suối đón từng bàn chân em qua
Lá hát từ bàn tay thơm tho
Lá khô vì đợi chờ
Cũng như đời người mãi âm u

Nơi em về ngày vui không em
Nơi em về trời xanh không em
Ta nghe nghìn giọt lệ
Rớt xuống thành hồ nước long lanh.


Is the sun as crimson as your lips ?
Is the rain as forlorn as your eyes ?
Your hair, each fine strand
Falls into life to form ripples

The wind will rejoice at your hair flying
The clouds, sulking, doze off on your shoulder
Shoulder so thin so small
Like a flying crane into far off

Is the sun still jealous of your lips ?
Is the rain still sad in your clear eyes ?
The moment I took you home
I knew we’d forever be apart

The spring caresses each passing step
Leaves sing from your fragrant hand
A leaf dries up from waiting
Like a life forever morose

Is the day joyful where you land ?
Is the sky so blue where you are ?
I heard a thousand tears
Falling into clear lake.


translated by Vân Mai
02/2004

Các thao tác trên Tài liệu

được sắp xếp dưới: Vân Mai