Bạn đang ở: Trang chủ / English / Music / Songs / Love, go to sleep

Love, go to sleep

- Webmaster cập nhật lần cuối 05/07/2014 22:05
"Em hãy ngủ đi", translated by Patrick Gallagher

Rừng đã cháy và rừng đã héo
Em hãy ngủ đi
Rừng đã khô và rừng đã tàn
Em hãy ngủ đi

Ngủ đi em đôi môi lửa cháy
Ngủ đi em mi cong cỏ mượt
Ngủ đi em tay xanh ngà ngọc
Ngủ đi em tóc gió thôi bay

Đời đã khép và ngày đã tắt
Em hãy ngủ đi
Đời mãi đêm và ngày mãi buồn
Em hãy ngủ đi

Đồi đứng ngóng và đồi thắp nắng
Em hãy ngủ đi
Mặt đất im mặt trời cúi nhìn
Em hãy ngủ đi
Ngủ đi em đôi vai lụa mát
Ngủ đi em da thơm quả ngọt
Ngủ đi em tay thôi mời mọc
Ngủ đi em trong tiếng ru êm

Người đã đến và người đã vắng
Em hãy ngủ đi
Ngoài phố kia loài người đã về
Em hãy ngủ đi.


Woods on fire, red tree trunks crash
Love, go to sleep
Woods on fire, chunks of gray ash
Love, go to sleep

Close your eyes, fire lips will fade
Close your eyes, ears of green jade
Close your eyes, each lash a snare
Close your eyes, breeze in your hair

Life burned out, this day closed down
Love, go to sleep
Life is night, each day of gloom
Love, go to sleep

Silent hills, tops touched with flame
Love, go to sleep
To the Sun, Earth looks the same
Love, go to sleep

Close your eyes, cool shoulders shine
Close your eyes, pear scented skin
Close your eyes, soft hands fall still
Close your eyes, in sweet voice sing:

People come and people go
Love, go to sleep
From the street now all are gone
Love, go to sleep

Trịnh Công Sơn
translated by Patrick Gallagher


Các thao tác trên Tài liệu

được sắp xếp dưới: Patrick Gallagher