Bạn đang ở: Trang chủ / English / Music / Songs / Lovesong of a deranged woman

Lovesong of a deranged woman

- Webmaster cập nhật lần cuối 05/07/2014 21:54
"Tình ca của người mất trí". Translated by Richard Fuller.


1. Tôi có người yêu, chết trận Pleime
Tôi có người yêu ở chiến khu Đ
Chết trận Đồng Xoài, chết ngoài Hà Nội
Chết vội vàng dọc theo biên giới

Tôi có người yêu chết trận Chu Prong
Tôi có người yêu bỏ xác trôi sông
Chết ngoài ruộng đồng chết rừng mịt mù
Chết lạnh lùng mình cháy như than

Tôi muốn yêu anh yêu Việt Nam
Ngày gió lớn tôi đi môi gọi thầm
Gọi tên anh tên Việt Nam
Gần nhau trong tiếng nói da vàng.

Tôi muốn yêu anh yêu Việt Nam
Ngày mới lớn tai nghe quen đạn mìn
Thừa đôi tay dư làn môi
Từ nay tôi quên hết tiếng người

2. Tôi có người yêu, chết trận A Sao
Tôi có người yêu nằm chết cong queo
Chết vào lòng đèo, chết cạnh gầm cầu
Chết nghẹn ngào mình không manh áo

Tôi có người yêu, chết trận Ba Gia
Tôi có người yêu vừa chết đêm qua
Chết thật tình cờ chết chẳng hẹn hò
Không hận thù nằm chết như mơ.


1. Oh where is my love, lost at Plei Me
Oh where is my love, in War Zone D
Lost at Dong Xoai, lost in Ha Noi,
Hurriedly, on frontier hills

Oh where is my love, lost at Chu Prong
Oh where is my love, face down in a field
Floats down a stream, in forest deep, cold and dead
Lies burned to an ash

Oh I love, love you, love Viet Nam
When storm winds blow, my lips softly call
Call your name, and Viet Nam, so close
In one family tongue

Oh I love, love you, love Viet Nam
My youthful ears long knew the thunder of war
Oh these useless arms and lips of mine
I can't speak human tongues

2. Oh where is my love, lost at A Shau
Oh where is my love, lies twisted up
Died on the pass, died 'neath a bridge
Humbly, his body bare

Oh where is my love, lost at Ba Gia
Oh where is my love, died just last night
So suddenly, no warning first
His loving heart, eternally stilled.

translated by Richard Fuller
1972

Các thao tác trên Tài liệu

được sắp xếp dưới: Richard Fuller