Bạn đang ở: Trang chủ / English / Music / Songs / Loving somebody

Loving somebody

- vm — cập nhật lần cuối 02/07/2014 21:10
"Thương một người". Translated by Vân Mai


Thương ai về ngõ tối
Sương rơi ướt đôi môi
Thương ai buồn kiếp đời
Lạnh lùng ánh sao rơi

Thương ai về ngõ tối
Bao nhiêu lá rơi rơi
Thương ai cười không nói
Ngập ngừng lá hôn vai

Thương nụ cười
Và mái tóc buông lơi
Mùa thu úa trên môi
Từng đêm qua ngõ tối
Bàn chân âm thầm nói

Lặng nghe gió đêm nay
Ngại ai buốt đôi vai
Bờ vai như giấy mới
Sợ nghiêng hết tình tôi

Thương ai về xóm vắng
Đêm nay thiếu ánh trăng
Đôi vai gầy ướt mềm
Người lạnh lắm hay không

Thương ai màu áo trắng
Trông như ánh sao băng
Thương ai cười trong nắng
Ngại ngùng áng mây tan.


Loving you passing through dark alleys
Lips moistened with dew
Loving your life burdened
By casual stars, falling

Loving you passing through dark alleys
Leaves adrift, drifting
Loving your silent smile
As bashful leaves kiss your shoulder

I love your smile
And your hair let loose
Pale autumn on your lips,
Each night walking through darkness
Your quiet footsteps cried out

Listening to tonight’s wind
I feel for your trembling shoulder
Shoulder like a virgin page
Tilting my love away

Loving you walking home to emptiness
Under a moonless night
Soft thin shoulder soaked
So very cold you must be

Loving you in white dress
Vision of shooting stars
Loving your smile in sunshine
Dispeller of quivering clouds.


translated by Vân Mai
04/2004

Các thao tác trên Tài liệu

được sắp xếp dưới: Vân Mai