Bạn đang ở: Trang chủ / English / Music / Songs / Lullaby of the artillery

Lullaby of the artillery

- vm — cập nhật lần cuối 02/07/2014 21:10
"Đại bác ru đêm". Translated by Rich Fuller.


1. Đại bác đêm đêm dội về thành phố
Người phu quét đường dừng chổi lắng nghe
Đại bác qua đây đánh thức mẹ dậy
Đại bác qua đây con thơ buồn tủi
Nửa đêm sáng chói hỏa châu trên núi

Đại bác đêm đêm dội về thành phố
Người phu quét đường dừng chổi đứng nghe
Từng chuyến bay đêm con thơ giật mình
Hầm trú tan hoang ôi da thịt vàng
Từng đêm soi sáng là mắt quê hương

Hàng vạn tấn bom trút xuống đầu làng
Hàng vạn tấn bom trút xuống ruộng đồng
Cửa nhà Việt Nam cháy đỏ cuối thôn
Hàng vạn chuyến xe, claymore lựu đạn
Hàng vạn chuyến xe mang vô thị thành
Từng vùng thịt xương có mẹ có em

2. Đại bác đêm đêm dội về thành phố
Người phu quét đường dừng chổi đứng nghe
Đại bác đêm đêm tương lai rụng vàng
Đại bác đêm đêm như kinh không mang lời nguyền
Trẻ thơ quên sống từng đêm nghe ngóng

Đại bác đêm đêm dội về thành phố
Người phu quét đường dừng chổi đứng nghe
Đại bác đêm đêm ru da thịt vàng
Đại bác nghe quen như câu dạo buồn
Trẻ con chưa lớn để thấy quê hương.


1. Night after night fall shells t'wards town
A sweeper stops her broom to hear
As shells do fly, a mother wakes
As shells do fly, a child's soft cry
Bright flares burst open above the mountains

Night after night fall shells t'wards town
A sweeper stops her broom to hear
Each round's dark trip, a child in fright
A shelter hit--O! Horrid sight
Each night keeps flashing the face of our land

O! Tons of bombs fall on the gate
The bombs like rain fall on our fields
A house burns red at the end of the lane
Grenades, claymores the trucks haul down
Such endless stores they bring through town
Our mothers' bones lie everywhere

2. Night after night fall shells t'wards town
A sweeper stops her broom to hear
Night after night, the future quakes
As shells like empty prayers repeat
A child half-living each night waits listening

Night after night fall shells t'wards town
A sweeper stops her broom to hear
Each night, the rounds, they sing for us
Familiar sounds, like sad refrains
What child will ever see home again.


translated by Rich Fuller,
cycling-vietnam.com

Các thao tác trên Tài liệu