Bạn đang ở: Trang chủ / English / Music / Songs / Lulled In Companionable Sadness

Lulled In Companionable Sadness

- Webmaster cập nhật lần cuối 02/07/2014 21:10
"Ru ta ngậm ngùi". Translated by msyotaboi.


Môi nào hãy còn thơm
Cho ta phơi cuộc tình
Tóc nào hãy còn xanh
Cho ta chút hồn nhiên
Tim nào có bình yên
Ta rêu rao đời mình
Xin người hãy gọi tên
Khi tình đã vội quên

Tim lăn trên đường mòn
Trên giọt máu cuồng điên
Con chim đứng lặng câm
Khi về trong mùa đông
Tay rong rêu muộn màng
Thôi chờ những rạng đông
Xin chờ những rạng đông

Đời sao im vắng
Như đồng lúa gặt xong
Như rừng núi bỏ hoang
Người về soi bóng mình
Giữa tường trắng lặng câm

Có đường phố nào vui
Cho ta qua một ngày
Có sợi tóc nào bay
Trong trí nhớ nhỏ nhoi
Không còn không còn ai
Ta trôi trong cuộc đời
Không chờ không chờ ai

Em về hãy về đi
Ta phiêu du một đời
Hương trầm có còn đây
Ta thắp nốt chiều nay
Xin ngủ trong vòng nôi
Ta ru ta ngậm ngùi
Xin ngủ dưới vòm cây.


Whose lips, still fragrant
Quench my thirst of love?
Whose hair, still shiny
Give me my innocence?
Whose heart, still peaceful
Let me live my life?
Please call my name
When love, soon forgotten

The heart tumbles along
The worn path blood,
Half insane bird, standing mute
With the return of winter
Hands are growing weak
Searching no longer,
Waits for the sunrise.

Life, so empty
As rice field, harvested
As mountain and forest, denuded
As one looking at one's own shadow
On a white mute wall.

What happy road
Let me walk on for a day?
What flowing hair flying
In the recess of my mind?
There's no one, no one left
I am whirling in the river of life
No more, no more waiting

Return to where you first begin
While I'll continue on with this life
The remains of sandalwood
I burn this evening
Let me sleep, in a cradle
lulled in companionable sadness
Let me sleep, under a tree.


Translated by msyotaboi
2010

Các thao tác trên Tài liệu