Bạn đang ở: Trang chủ / English / Music / Songs / Melancholy love

Melancholy love

- Webmaster cập nhật lần cuối 08/07/2014 18:34
"Tình sầu", translated by Jason Gibbs


1. Tình yêu như trái phá
Con tim mù loà
Một mai thức dậy
Chợt hồn như ngất ngây
Chợt buồn trong mắt nai
Rồi tình vui trong mắt
Rồi tình mềm trong tay

Tình yêu như vết cháy
Trên da thịt người
Tình xa như trời
Tình gần như khói mây
Tình trầm như bóng cây
Tình reo vui như nắng
Tình buồn làm cơn say

Cuộc tình lên cao vút
Như chim mỏi cánh rồi
Như chim xa lìa bầy
Như chim xa lìa trời
Như chim bỏ đường bay

Tình yêu như trái chín
Trên cây rụng rời
Một mai thức dậy
Chuyện trò với lá cây
Rồi buồn như lá bay
Một giòng sông nước cuốn
Một cuộc tình không may

Tình yêu như thương áo
Quen hơi ngọt ngào
Rời nhau hôm nào
Hồn mình như vá khâu
Buồn mình như lũng sâu
Rồi tình trong im tiếng
Rồi tình ngoài hư hao

2. Tình yêu như nỗi chết
Cơn đau thật dài
Tình khâu môi cười
Hình hài xưa đã thay
Mặn nồng xưa cũng phai
Tình chia nhau gian dối
Tình đày tình đôi nơi

Tình yêu như cơn bão
Đi qua địa cầu
Tình thắp cơn sầu
Tình dìu qua hố sâu
Tình vời lên núi cao
Rồi trong cơn yêu dấu
Tình đày tình xa nhau

Cuộc tình lên cao vút
Như chim mỏi cánh rồi
Như chim xa lìa bầy
Như chim xa lìa trời
Như chim bỏ đường bay

Tình yêu cho anh đến
Bên cơn muộn phiền
Tình đi âm thầm
Nghìn trùng như vết sương
Lạnh lùng như dấu chim
Tình mong manh như nắng
Tình còn đầy không em

Tình yêu như đốt sáng
Con tim tật nguyền
Tình lên êm đềm
Vội vàng nhưng chóng quên
Rộn ràng nhưng biến nhanh
Tình cho nhau môi ấm
Một lần là trăm năm.


1. Love is like an explosive shell
The heart goes blind
One day awakening
Suddenly the soul is in rapture
Suddenly there's sadness in the fawn’s eyes
Then love is happy in these eyes
Then tender love is in these hands

Love is like a burn’s scar
Opon man’s flesh
Love is distant like the sky
Love is close like smoky clouds
Love is deep like a tree’s shadow
Love cheers like sunlight
Sad love forms elation

Love climbs to dizzying heights
Like a bird with tired wings
Like a bird that shuns the flock
Like a bird shuns the sky
Like a bird that has abandoned its flight path

Love is like a ripe fruit
Upon the staggering tree
One day on awakening
Chat with the leaves
Then sadly the leaves fly off
A river with rippling waters
A love without luck

Love is like loving the blouse
Its fragrance slightly sweet
Separating one day
Our souls are as if they were knitted
Saddened like a deep valley
Then love is amidst muteness
Then love is beyond havoc

2. Love is like feelings of death
Pain’s spasms, truly long lasting
Love is sewn into smiling lips
The olden form has changed
Olden ardor also fades
Love deceitfully separated
Banished love, love in two places

Love is like the storm
Surge going past the globe
Love illuminates the mournful surge
Love led by hand past the deep lake
Distant love ascending high mountains
Then midst love’s surge
Banished love, love apart

Love climbs to dizzying heights
Like a bird with tired wings
Like a bird shuns the flock
Like a bird shuns the sky
Like a bird that has abandoned the flight path

Your love for me
Arrives tedium’s side
Love departs sombrely
Vast distances like fog’s traces
Cold like a bird’s footprint
Ephemeral love is like sunshine
Is love still full dear

Love is like the bright burning
Of a cursed heart
Love arises to quietude
Hurried but forgetful
Animated but vanishing swiftly
Love we give each other warm lips
One time is hundred years.

Trinh Công Son

Translated by Jason Gibbs
July 2009
taybui.blogspot.com

Các thao tác trên Tài liệu

được sắp xếp dưới: Jason Gibbs