Bạn đang ở: Trang chủ / English / Music / Songs / Misty eyes

Misty eyes

- vm — cập nhật lần cuối 02/07/2014 21:10
"Ướt mi". Translated by Vân Mai


1. Ngoài hiên mưa rơi rơi
Lòng ai như chơi vơi
Người ơi nước mắt hoen mi rồi

Đừng khóc trong đêm mưa
Đừng than trong câu ca
Buồn ơi trong đêm thâu
Ôm ấp giùm ta nhé

Người em thương mưa ngâu
Hay khóc sầu nhân thế
Tình ta đêm về có ấm
Từng cơn mơ em chưa

Mưa lạnh lùng rơi rớt giữa đêm về nghe não nề
Mưa kéo dài lê thê những đêm khuya lạnh ướt mi
Ai còn nhìn mưa mãi rớt bên sông thêm lạnh lùng
Ai còn buồn khi lá rớt rơi trong một cuối đông

2. Ngoài hiên mưa rơi rơi
Buồn dâng lên đôi môi
Buồn đau hoen ướt mi ai rồi

Buồn đi trong đêm khuya
Buồn rơi theo đêm mưa
Còn mưa trong đêm nay
Lòng em buồn biết mấy

Trời sao chưa thôi mưa
Để mắt người em ấy
Từ đây thôi mờ nước mắt
Buồn mi em ngây thơ.


Out by the porch, rain falls, falls
Lonely, a soul has been,
Beloved, tears have veiled your eyelashes

Don’t cry in rainy nights
Don’t lament in your songs
Oh sorrow in white nights
Hod tight for me

My beloved who’s fond of summer showers,
Who cries the blues
Has my love at night brought warmth
To each dream of yours ?

Rain drops amidst night time, cold weeping sounds
Rain lingers through late nights, chills on misty eyelashes,
Who still watches rain over the river, the heart colder ?
Who grieves still as leaves fall, late a winter ?

Out by the porch, rain falls, falls
Sorrow rises to the lips
Sorrow trembles on misty eyelashes

Sorrow walks through deep night
Sorrow drizzles with the evening rain
Perpetual rain of the night
Fills your heart with sadness

Wouldn’t the rain stop
So that hazy tears cease to blur
Those innocent eyes of yours that
Gather sadness on your eyelashes.


translated by Vân Mai
03/2004

Các thao tác trên Tài liệu

được sắp xếp dưới: Vân Mai