Bạn đang ở: Trang chủ / English / Music / Songs / My mother’s legacy

My mother’s legacy

- Webmaster cập nhật lần cuối 05/07/2014 21:58
"Gia tài của mẹ". Translated by Tran duy Tinh.


1. Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu
Một trăm năm đô hộ giặc Tây
Hai mươi năm nội chiến từng ngày
Gia tài của mẹ để lại cho con
Gia tài của mẹ là nước Việt buồn

Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu
Một trăm năm đô hộ giặc Tây
Hai mươi năm nội chiến từng ngày
Gia tài của mẹ một rừng xương khô
Gia tài của mẹ một núi đầy mồ

Dạy cho con tiếng nói thật thà
Mẹ mong con chớ quên màu da
Con chớ quên màu da nước Việt xưa
Mẹ trông con mau bước về nhà
Mẹ mong con lũ con đường xa
Ôi lũ con cùng cha quên hận thù

2. Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu
Một trăm năm đô hộ giặc Tây
Hai mươi năm nội chiến từng ngày
Gia tài của mẹ ruộng đồng khô khan
Gia tài của mẹ nhà cháy từng hàng

Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu
Một trăm năm đô hộ giặc Tây
Hai mươi năm nội chiến từng ngày
Gia tài của mẹ một bọn lai căng
Gia tài của mẹ một lũ bội tình.


One thousand years enslaved by the Chinese
One hundred years dominated by the French
Twenty years of Civil war
Mother’s legacy, left for her children
Mother’s legacy, is a sad Viet Nam

One thousand years enslaved by the Chinese
One hundred years dominated by the French
Twenty years of Civil war
Mother’s legacy, a jungle filled with dry human bones
Mother’s legacy, a mountain filled with graves

Teach your children to speak the truth
Mother wishes for you to remember the color of your skin
Don’t forget the color of your skin, ancient Viet Nam
Mother wishes for you to hurry home
Mother wishes for all her children from far away
The children of one common father, forget your hatred

One thousand years enslaved by the Chinese
One hundred years dominated by the French
Twenty years of fighting each day
Mother’s legacy, dried-up rice fields
Mother’s legacy, houses burned by the row

One thousand years enslaved by the Chinese
One hundred years dominated by the French
Twenty years of civil war
Mother’s legacy, a gang of traitors
Mother’s legacy, a band of ingrates.

translated by Tran Duy Tinh
2003
from A Tribute to Trinh Cong Son CD album.

Các thao tác trên Tài liệu

được sắp xếp dưới: Tran Duy Tinh