Bạn đang ở: Trang chủ / English / Music / Songs / Now I sing the dead

Now I sing the dead

- Virtual manager cập nhật lần cuối 05/07/2014 22:05
"Hát trên những xác người". Translated by Patrick Gallagher.


Chiều đi lên đồi cao,
Hát trên những xác người
Tôi đã thấy, tôi đã thấy
Trên con đường, người ta bồng bế nhau chạy trốn

Chiều đi lên đồi cao,
Hát trên những xác người
Tôi đã thấy, tôi đã thấy
Bên khu vườn, một người mẹ ôm xác đứa con

Mẹ vỗ tay reo mừng xác con
Mẹ vỗ tay hoan hô hoà bình
Người vỗ tay cho thêm nhịp nhàng
Người vỗ tay cho đều gian nan

Chiều đi qua Bãi Dâu,
Hát trên những xác người
Tôi đã thấy, tôi đã thấy
Trên con đường, người cha già ôm con lạnh giá

Chiều đi qua Bãi Dâu,
Hát trên những xác người
Tôi đã thấy, tôi đã thấy
Những hố hầm đã chôn vùi thân xác anh em

Mẹ vỗ tay reo mừng chiến tranh
Chị vỗ tay hoan hô hoà bình
Người vỗ tay cho thêm thù hận
Người vỗ tay xa dần ăn năn.


Noon, I walk the hills
Now I sing the dead
On the roads, I have seen, I have seen
Each one has one, this one screams

Noon, I walk the hills
Now I sing the dead
I have seen, I have seen, garden here:
Dead tired ma holds her dead girl

This ma claps above her child
This ma claps for peace, for peace
Here some clap for life, for life
Here some clap for end of life

Noon, by berry groves
Now I sing the dead
By a road, I have seen, I have seen
Old man hugs his stone cold son

Noon, by berry groves
Now I sing the dead
I have seen, I have seen, ditches, shelters
Filled with bodies, his and hers

This ma claps, lets have more war
This one clap, no more, no more
Here some clap for hate, for blame
Here some clap to shake off shame


translated by Patrick Gallagher

Các thao tác trên Tài liệu

được sắp xếp dưới: Patrick Gallagher