Bạn đang ở: Trang chủ / English / Music / Songs / Old person, a baby

Old person, a baby

- Webmaster cập nhật lần cuối 05/07/2014 21:58
"Người già em bé". Translated by Tran Duy Tinh.


Ghế đá công viên, dời ra đường phố
Người già co ro, chiều thiu thiu ngủ
Người già co ro, buồn nghe tiếng nổ
Em bé loã lồ khóc, tuổi thơ đi

Ghế đá công viên, dời ra đường phố
Người già co ro, buồn trong mắt đỏ
Người già co ro, nhìn qua phố chợ
Khi chiến tranh về, đốt lửa quê hương

Người già co ro, em bé loã lồ
Từng hạt cơm khô trong miếng hững hờ
Ruộng đồi quê hương, dấu vết bom qua
Từng bàn tay thô lấp kín môi cười
Từng cuộn giây gai xé nát da người
Đạn về đêm đêm đốt cháy tương lai

Ghế đá công viên, dời ra đường phố
Từng hàng cây nghiêng, chìm trong tiếng nổ
Từng bàn chân quen, chạy qua phố chợ
Em bé loã lồ, giấc ngủ không yên

Ghế đá công viên, dời ra đường phố
Người già ho hen, ngồi im tiếng thở
Từng vùng đêm đen, hoả châu thắp đỏ
Em bé loã lồ, suốt đời lang thang.


Stone benches in public parks, removed to city streets
An old person curled up, takes an afternoon nap
An old person curled up, sadly listens to the explosions
A naked child, cries away the tender years

Stone benches in public parks, removed to city streets
An old person curled up, sadness behind red eyes
An old person curled up, looks over at the downtown market
When war returns, motherland burns

A curled-up old person, a naked child
Each dry grain of rice, each indifferent bite
Fields and hills of the motherland, scarred with bomb imprints
Each dry hand, cover the smiling lips
Each roll of barbed wire, tears away human skin
Night after night, bullets return, burn away the future

Stone benches in public parks, removed to city streets
Each row of leaning trees, drown in sounds of explosions
Each familiar footstep, runs away from the downtown market
A naked child, restless slumber

Stone benches in public parks, removed to city streets
An old person coughs and wheezes, sits and breathes quietly
Each corner of the black night, red flares glow dim
A naked child, a life of wandering.

translated by Tran Duy Tinh
2003
from A Tribute to Trinh Cong Son CD album.

Các thao tác trên Tài liệu

được sắp xếp dưới: Tran Duy Tinh