Bạn đang ở: Trang chủ / English / Music / Songs / Once In A Flash

Once In A Flash

- Webmaster cập nhật lần cuối 08/07/2014 18:34
"Một lần thoáng có", translated by Jason Gibbs

1. Một lần bóng núi in bên sông dài
Một lần thấy bóng tôi
Một ngày có đoá hoa lan trong vườn
Một ngày thấy dáng em

Một chiều bỗng thấy hoa lan úa tàn
Vườn chiều vừa mất dáng em
Một chiều núi bỗng mang thân cánh đồng
Thì cùng giòng nước khóc giùm

Một lần thấy bóng em qua em nơi này
Một lần với bóng tôi
Một ngày đã có em xa nơi này
Một ngày với vắng tôi

2. Một chiều có bóng chim âu bay về
Cùng giòng nước đã đi
Một lần có bóng chim quyên bên nhà
Cùng lời hót đã xa

Một ngày tiếng nói lo âu ra đời
Nụ cười vội cất cánh bay
Một đời với những đua chen lâu dài
Người người còn tiếp nối người

Một lời nói với bông hoa trên đồi
Một lời nói đã phai
Một điều dấu kín trong tim con người
Là điều dấu kín thôi.


1. Once a mountain shadow was etched next to a river long
Once my shadow was seen
One day there was an orchid in the garden
One day your shape was seen

One evening suddenly the orchid faded and death was seen
The evening garden just lost your form
One evening the mountain suddenly bore the body of a field
Then together with the current cried in assistance

Once your shadow was seen here passing by you
Once with my shadow
One day there was you far from this place
One day with my absence

2. One evening there was a gull's shadow flying home
Together with the current it went
Once there was a cuckoo at the house
Together with its sung words it went afar

One day speaking of worry came to life
Smiles rushed to take flight
A life of competition of duration long
In succession people still join together with people

One word spoken with the blossom on the hill
One word spoken was faded
One thing hidden in people's heart
Is just a hidden thing.

Trinh Công Son

Translated by Jason Gibbs
June 2013
taybui.blogspot.com

Các thao tác trên Tài liệu

được sắp xếp dưới: Jason Gibbs