Bạn đang ở: Trang chủ / English / Music / Songs / Passage of Time

Passage of Time

- Webmaster cập nhật lần cuối 02/07/2014 21:10
"Phôi pha". Translated by Tôn thất Quỳnh Du.


Ôm lòng đêm
Nhìn vầng trăng mới về
Nhớ chân giang hồ
Ôi phù du
Từng tuổi xuân đã già
Một ngày kia đến bờ
Đời người như gió qua

Không còn ai
Đường về ôi quá dài
Những đêm xa người
Chén rượu cay
Một đời tôi uống hoài
Trả lại từng tin vui
Cho nhân gian chờ đợi

Về ngồi trong những ngày
Nhìn từng hôm nắng ngời
Nhìn từng khi mưa bay
Có những ai xa đời quay về lại
Về lại nơi cuối trời
Làm mây trôi

Thôi về đi
Đường trần đâu có gì
Tóc xanh mấy mùa
Có nhiều khi
Từ vườn khuya bước về
Bàn chân ai rất nhẹ
Tựa hồn những năm xưa.


Hugging the heart of night
watching the moon rise
missing those foot-loose days.
Oh how fleeting
youth turns into old age
destiny arrives one day
as life passes by.

No-one is left
the return journey so long
nights spent without you.
Glasses of burning wine,
I drink all my life.
The good news, I send back
to expectant humanity.

Come back and sit out the days
watching bright sunlight
watching the passing rain.
Does anyone ever return
after leaving this life
to the end of the horizon
as floating clouds.

Well, go then.
What is there to life’s journey
bar the few seasons of youth.
But sometimes from the garden of the night
your footsteps return, soft and light
like the soul of those years long ago.

Translated by Tôn thất Quỳnh Du,
October 2007.

Các thao tác trên Tài liệu