Bạn đang ở: Trang chủ / English / Music / Songs / Rebuild people, rebuild home

Rebuild people, rebuild home

- Webmaster cập nhật lần cuối 03/07/2014 14:24
"Dựng lại người dựng lại nhà", from the film "Land of Sorrows"

Ta cùng lên đường
Đi xây lại Việt Nam
Bàn chân ta đi mau đi sâu vô tới rừng cao
Vác những cây rừng to
Về nơi đây ta xây dựng nhà
Dựng làng mới cho dân ta về
Dựng nhà mới cho miền quê

Trên những con đường
Vang bước người dồn chân
Bàn chân ta lên non ra sông ra tới biển xanh
Gánh đá mang về Kinh
Về nơi đây ta xây làm nền
Dựng nhà mới trên đổ nát này
Dựng đời mới trong nụ cười

Sức sống trong bàn tay trong bàn chân
Người đi lên bàn tay hăng
Nhà lớp lớp lớn trên Việt Nam
Nắng mới nung lòng anh nung lòng tôi
Dù mưa lên, dựng thêm nhanh
Nhà trên non xuống đến đồng bằng

Ta cùng lên đường
Đi xây lại tự do
Lòng người dân ta xưa hoang vu nay hết buồn lo
Những sớm mai Việt Nam
Tình ta bay theo sóng ngọn cờ
Dựng người mới như cây sang mùa
Người vượt tới những trời xa

Ta cùng lên đường
Đi xây lại tình thương
Lòng mẹ ta xưa kia bao la như Thái Bình Dương
Những đứa con là sông
Mừng hôm nay xoá hết căm hờn
Mượn phù sa đắp trên điêu tàn
Lòng nhân ái lên nụ hồng.


On the roads, resound the countless foot-steps
We climb mountains until we reach the sea
We’ll build new homes on this devasted land
We’ll build new lifes with a smile

The force of life lies in our hands, in our feet
Along our path, home multiply in the whole of VIETNAM
The new rays warm your heart, and warm mine
Thanks to them, we’ll build the homes much faster

Together, let’s follows the path to rebuild freedom
Every dawn, our love for VIETNAM
floats along the waves of the flag
We’ll rebuild new people,
People who will reach for far away horizons

Together, let’s follow the path to instore companion (*)
The heart of our mother was once as large as Pacific
Children will form the rivers of joy which,
today erase all traces of hate
Let’s use the alluvial deposits to cover the ruins
And then, love for the neighbour will blossom like a rose.

Trịnh Công Sơn

Translation taken from the english-subtitled film "Dat-Kho" (Land of Sorrows), 1973.


(*) probably a typo for restore compassion


This is a video clip from Dat Kho movie showing Trinh Cong Son singing "Dung lai nguoi dung lai nha" with students.

Các thao tác trên Tài liệu