Bạn đang ở: Trang chủ / English / Music / Songs / Sad Good Tidings

Sad Good Tidings

- Webmaster cập nhật lần cuối 08/07/2014 18:34
"Phúc âm buồn". Translated by Jason Gibbs.


1. Người nằm co như loài thú khi mùa đông về
Người nằm yên không kêu than buốt xương da mình
Từng tiếng người nhiều tiếng người gọi hoài giữa đêm
Người nằm co như loài thú trong rừng sương mù
Người nằm yên không kêu than chết trên căn phần

Một góc trời người vẫn ngồi một đời nhỏ nhen
Người còn đứng như tượng đá trong rừng cây già
Người còn đứng như trăm năm vết thương chưa mờ
Từng đêm về từng đêm về mang đời ngẩn ngơ

Còn bao lâu cho thân thôi lưu đày chốn đây
Còn bao lâu cho thiên thu xuống trên thân này
Còn bao lâu cho mây đen tan trên hồn người
Còn bao lâu tôi xa em xa anh xa tôi

2. Người nhìn mãi theo từng chuyến xe ngựa qua rồi
Người nhìn dấu xe lăn đi dấu lăn trên đời
Ngựa xa rồi người vẫn ngồi bụi về với mây
Người ngồi đó gieo hạt lúa trên ruộng đất này
Người còn đó nhưng bơ vơ mắt chong đêm dài

Ngựa xa rồi ngựa xa rồi trên ngày tháng vơi
Người còn đó những lời nói rơi về chân đồi
Người còn đó nhưng trong tim máu tuôn ra ngoài
Nhuộm đất này nhuộm cho hồng hạt mầm trót vay.


1. Someone lies curled up like a kind of animal at winter's return
Someone lies still, he doesn’t wail as his flesh and bones are pierced through
Their voices, many voices call endlessly in the night

Someone lies curled up like a kind of animal in the foggy jungle
Someone lies still, he doesn’t wail dying upon the root.


In one corner of the sky somewhat sits awaiting a petty life
Someone still stands like a stone statue in a forest of old trees
Someone still stands like one hundred year's wounds haven't blurred,
Night by night, returns bringing a stupefied life

How much longer for the body to cease being exiled here
How much longer for a thousand autumns to descend into this body
How much longer for black clouds to disperse on someone's soul
How much longer am I far from you and him and from myself.

2. Someone looks always towards the horse carts that have passed
Someone looks at the cart's tracks, the tracks of its rolling upon life
The horse has passed, someone still sits, dust returns with the clouds
That sitter cast grains of rice on these fields
Someone's still there, but desolate eyes stare at the long night

The horse is already far, far gone for uninterrupted days and months
Someone's still there, words spoken fall to the foot of the hill
Someone's still there, but inside the heart's blood spurts outward
Dyeing this earth, dyeing it to make the sprouts utterly rose-hued.

Translate by Jason Gibbs
December 2009
taybui.blogspot.com

Các thao tác trên Tài liệu

được sắp xếp dưới: Jason Gibbs