Bạn đang ở: Trang chủ / English / Music / Songs / Sand and dust

Sand and dust

- Webmaster cập nhật lần cuối 03/07/2014 14:24
"Cát bụi", translated by Vân Mai

Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
Để một mai vươn hình hài lớn dậy
Ôi cát bụi tuyệt vời
Mặt trời soi một kiếp rong chơi

Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
Để một mai tôi về làm cát bụi
Ôi cát bụi mệt nhoài
Tiếng động nào gõ nhịp không nguôi

Bao nhiêu năm làm kiếp con người
Chợt một chiều tóc trắng như vôi
Lá úa trên cao rụng đầy
Cho trăm năm vào chết một ngày

Mặt trời nào soi sáng tim tôi
Để tình yêu xay mòn thành đá cuội
Xin úp mặt bùi ngùi
Từng ngày qua mỏi ngóng tin vui

Cụm rừng nào lá xác xơ cây
Từ vực sâu nghe lời mời đã dậy
Ôi cát bụi phận này
Vết mực nào xóa bỏ không hay.


Grain of dust, morphed into me
Let my being one day rise and blossom
O wonders, sand and dust!
Let the sun shine through a rambling life

Grain of dust, morphed into me
Let me one day return unto
So worn out sand and dust
As the beat goes on, infinite

Years into a human life, in the blink
Of an afternoon, the hair turn white
High above, fading leaves fall out
As hundred years enter death, in a single day

Which passing sun has lit up my heart
In which love is eroding to gravels
Face hidden, as sorrow raises
Each passing day I await bliss

Forest of thinly leafed trees
From the abyss I heard the call
O this fate, sand and dust,
An inkdrop was erased, in oblivion.

Trịnh Công Sơn

translated by Vân Mai
01/05/2005

Các thao tác trên Tài liệu