Bạn đang ở: Trang chủ / English / Music / Songs / Scent of the ephemeral bloom

Scent of the ephemeral bloom

- Webmaster cập nhật lần cuối 02/07/2014 21:10
"Quỳnh hương". Translated by Vân Mai


Ta mang cho em một đóa quỳnh
Quỳnh thơm hay môi em thơm
Em mang cho ta một chút tình
Miệng cười khúc khích trên lưng

Đêm này đêm
Buồn bã với những môi hôn
Trong vườn trăng
Vừa khép những đóa mong manh

Ta mang cho em một chút buồn
Vì ta như sóng lênh đênh
Môi em cho ta một cánh hồng
Lụa là phút ấy chưa quên

Thôi chào em
Về giữa phố xá thênh thang
Không gì vui
Thì hãy gắng nhớ đôi lần.


I brought you the ephemeral bloom
Scent of the bloom or of your lips
You brought me a little love
Pearly titter sliding off my back

Night dark night
Kisses of melancholy
Have faded like delicate blooms
In the moonlit garden

I brought you a little sorrow
Because I am but fleeting ripples
Your lips, silky rose petals
Gave me moments I cannot forget

Now farewell dearest
When you go back to town
And found nothing gay
Then remember a time.


Translated by Vân Mai
April 29, 2006

Các thao tác trên Tài liệu

được sắp xếp dưới: Vân Mai