Bạn đang ở: Trang chủ / English / Music / Songs / So silent here

So silent here

- Webmaster cập nhật lần cuối 03/07/2014 14:24
"Lặng lẽ nơi này", translated by Tôn Thất Lan

Tình yêu mật ngọt
Mật ngọt trên môi
Tình yêu mật đắng
Mật đắng trong đời

Tình yêu như biển
Biển rộng hai vai
Biển rộng hai vai
Tình yêu như biển
Biển hẹp tay người
Biển hẹp tay người lạc lối

Em đi về nơi ấy
Nơi đâu nơi đâu
Sông cạn đá mòn
Trăng treo đầu con sóng
Tan theo tan theo
Chút tình xa vắng
Làm sao ru được tình vơi
À... ơi nỗi đau này người

Tình yêu vô tội
Để lại cho ai
Buồn như giọt máu
Lặng lẽ nơi này

Trời cao đất rộng
Một mình tôi đi
Một mình tôi đi
Đời như vô tận
Một mình tôi về
Một mình tôi về với tôi.


Oh honey love,
Honey on lips
Oh bitter love,
Bitter in life

Love like the sea,
Huge rolling waves,
Broad-shouldered sea
Waves wear down stone,
So small a man,
A man who's lost his way

Dear, leave to go where,
Oh where oh where,
Stone grinds to sand
The moon, a bit of love,
Hangs on the waves,
Dissolves away
Oh how to dull my love,
How dull this painful love

Oh honey love,
Your honey voice
Those days are where,
All silent here

Tall sky, broad earth,
I go alone,
Come back alone
Through this long life,
Come back alone,
So silent here, back home

Trịnh Công Sơn
translated by Tôn Thất Lan
Patrick Gallagher changed a few words


Các thao tác trên Tài liệu