Bạn đang ở: Trang chủ / English / Music / Songs / Speak for Me

Speak for Me

- Webmaster cập nhật lần cuối 02/07/2014 21:10
"Hãy nói giùm tôi". Translated by Gigi.


Hãy sống giùm tôi
Hãy nói giùm tôi
Hãy thở giùm tôi
Thịt da này dành cho thù hận
Cho bạo cường
Cho tham vọng của một lũ điên

Hãy sống giùm tôi
Hãy nói giùm tôi
Hãy thở giùm tôi
Quả tim này dành cho lửa hồng
Cho hòa bình
Cho con người còn chờ đấu tranh

Ai có nghe
Ai có (o ... o) nghe
Tiếng nói người Việt Nam
Chỉ mong hòa bình
Sau đêm tăm tối
Chờ mong một ngày
Tay ấm trong tay

Hãy sống giùm tôi
Hãy nói giùm tôi
Hãy thở giùm tôi
Đã lâu rồi làm sao chờ đợi
Sao còn ngồi
Sao im lìm ngủ hoài các anh

Hãy sống giùm tôi
Hãy nói giùm tôi
Hãy thở giùm tôi
Còn thấy gì ngoài bom lửa đạn
Anh chị này
Sao vui mừng làm người cúi xin.


Live for me
Speak for me
Breathe for me
This flesh is saved for the act of vengeance,
For madness
For ambition of a pack of lunatics

Live for me
Speak for me
Breathe for me
This heart is saved for the crimson fire,
For peace
For the people who are still struggling.

Can anybody hear ?
Can anybody hear
The voices of the Vietnamese people?
Who yearn only for peace
Within the dismal night,
Who yearn for the day
Where warmth will embrace their souls.

Live for me
Speak for me
Breathe for me
It’s been so long, why are you still waiting?
Why are you still sitting,
Silently sleeping, my brothers?

Live for me
Speak for me
Breathe for me
What else is there to see besides the ravaging flames of war?
My people,
How can you rejoice being nothing but beggars?

Translated by Gigi, 14/07/2010
www.eversky.org

Các thao tác trên Tài liệu