Bạn đang ở: Trang chủ / English / Music / Songs / Sure, stay away

Sure, stay away

- Webmaster cập nhật lần cuối 05/07/2014 22:05
"Cuối cùng cho một tình yêu", translated by Patrick Gallagher

Ừ thôi em về
Chiều mưa giông tới
Bây giờ anh vui
Hai bàn tay đói
Bây giờ anh vui

Hai bàn chân mỏi
Thời gian nơi đây
Bây giờ anh vui
Một linh hồn rỗi
Tình yêu xứ này

Một lần yêu thương
Một đời bão nổi
Giã từ giã từ
Chiều mưa giông tới
Em ơi em ơi

Sầu thôi xuống đầy
Làm sao em nhớ
Mưa ngoài sông bay
Lời ca em nhỏ
Nỗi lòng anh đây

Sầu thôi xuống đầy
Sầu thôi xuống đầy.


Sure, stay away,
Here rain all day
My day's OK,
My shoes have dried
My day's OK,

I haven't cried
It's fine with me,
My day's OK
My mind is free
To think all day

Once there was love,
Sunshine above
You left, went where,
Here rain all day
Oh dear, come here

Rain by the pail,
And you don't call
Instead of mail,
Rain by the pail
Can't say it all,

My words to small
Rain by the pail.


translated by Patrick Gallagher


Các thao tác trên Tài liệu

được sắp xếp dưới: Patrick Gallagher