Bạn đang ở: Trang chủ / English / Music / Songs / Sway sorrow weeds

Sway sorrow weeds

- vm — cập nhật lần cuối 02/07/2014 21:10
"Cỏ xót xa đưa". Translated by Vân Mai.


Trên đời người trổ nhánh hoang vu
Trên ngày đi mọc cành lá mù
Những tim đời đập lời hoang phế

Dưới mặt trời ngồi hát hôn mê
Dưới vòng nôi mọc từng nấm mộ
Dưới chân ngày cỏ xót xa đưa

Người đã đến và người sẽ về bên kia núi
Từng câu nói là từng cánh buồm giong cuối trời
Còn lại tiếng cười khóc giữa đời

Dưới ngọn đèn một bóng chim qua
Giữa đường đi một người đứng gọi
Có biết gì về ngày chưa tới

Những ngày ngồi rủ tóc âm u
Nghe tiền thân về chào tiếng lạ
Những mai hồng ngồi nhớ thiên thu.


Upon man’s life blossoms wildness
Upon withering days blooms sight-lessness
Hearts of this world beat of lost words

Under the sun madly I sing
Under the cradle emerge graves after graves
Under the treading days sway sorrow weeds

You have come but you’ll return to yonder mountain
Each sentence has sailed off toward the horizon
Leaving in mid course but cries and laughters

In the light a bird flew by
In mid road a person called out
Do you know of the day to come?

Days on end darkly I sat, dishevelled
Hark to greetings from estranged ancient souls!
By rosy morrows, I shall yearn for the infinity.


translated by Vân Mai
06/2004

Các thao tác trên Tài liệu

được sắp xếp dưới: Vân Mai