Bạn đang ở: Trang chủ / English / Music / Songs / The end of a love

The end of a love

- Webmaster cập nhật lần cuối 05/07/2014 21:58
"Cuối cùng cho một tình yêu", Trịnh Công Sơn, lyrics by Trịnh Cung. Translated by Tran Duy Tinh.


Ừ thôi em về
Chiều mưa giông tới
Bây giờ anh vui
Hai bàn tay đói
Bây giờ anh vui

Hai bàn chân mỏi
Thời gian nơi đây
Bây giờ anh vui
Một linh hồn rỗi
Tình yêu xứ này

Một lần yêu thương
Một đời bão nổi
Giã từ giã từ
Chiều mưa giông tới
Em ơi em ơi

Sầu thôi xuống đầy
Làm sao em nhớ
Mưa ngoài sông bay
Lời ca em nhỏ
Nỗi lòng anh đây

Sầu thôi xuống đầy
Sầu thôi xuống đầy.


Yes, go ahead and go home,
The afternoon rainstorm is approaching
For the time being I’m happy,
Two hungry hands
For the time being I’m happy

Two tired feet
The time is here
For the time being I’m happy,
A sad soul
Love in this world

One chance of loving,
One stormy life
Goodbye, goodbye,
The afternoon rainstorm is approaching
My love, my love

I’m filled with sorrow,
How can you remember ?
The rain outside’s still flying,
I sing softly
My emotions stir my heart

I’m filled with sorrow
I’m filled with sorrow.

translated by Tran Duy Tinh
2003
from A Tribute to Trinh Cong Son CD album.

Các thao tác trên Tài liệu

được sắp xếp dưới: Tran Duy Tinh