Bạn đang ở: Trang chủ / English / Music / Songs / The realm of return

The realm of return

- vm — cập nhật lần cuối 02/07/2014 21:10
"Một cõi đi về". Translated by Vân Mai.


Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt
Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt
Rọi suốt trăm năm một cõi đi về

Lời nào của cây lời nào cỏ lạ
Một chiều ngồi say một đời thật nhẹ ngày qua
Vừa tàn mùa xuân rồi tàn mùa hạ
Một ngày đầu thu nghe chân ngựa về chốn xa

Mây che trên đầu và nắng trên vai
Đôi chân ta đi sông còn ở lại
Con tinh yêu thương vô tình chợt gọi
Lại thấy trong ta hiện bóng con người

Nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xa
Mưa bay trong ta bay từng hạt nhỏ
Trăm năm vô biên chưa từng hội ngộ
Chẳng biết nơi nao là chốn quê nhà

Đường chạy vòng quanh một vòng tiều tụy
Một bờ cỏ non một bờ mộng mị ngày xưa
Từng lời tà dương là lời mộ địa
Từng lời bể sông nghe ra từ độ suối khe

Trong khi ta về lại nhớ ta đi
Đi lên non cao đi về biển rộng
Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng
Ngọn gió hoang vu thổi suốt xuân thì.

Hôm nay ta say ôm đời ngủ muộn
Để sớm mai đây lại tiếc xuân thì.


So many years, I keep on leaving
For nowhere 'til life wears out
On my shoulders for hundreds years sun
And moon shine through the realm of return.

Which words of trees, which of weeds
A night so drunk: life so light, the day so short
Spring just fades then summer dies
Early fall I heard horses gallop away.

Clouds overhead, sun on my shoulders
I take off, the river stays
Demon of love, it calls, unwitting
Again in me appears the human shadow.

I listen to this rain yet miss a far away rain
It rains in me in little droplets
In unfathomable time, we are yet to meet
I still know not a place to call home.

Paths in circles, path of ruins
Edge of young weeds, edge of ancient dreams
Word in sunset, word of finitude
Word of ocean coming from the spring.

On my return, I yearn to depart
Up in high mounts, out in vast seas
Humanity has yet to open its arms
As the wild wind blows through my youth.

Stoned in buried sleep with life
Only to regret by dawn my lost youth.


Translated 02/2004 by Vân Mai
Revised Oct 25/ 2012 by Vân Mai

Các thao tác trên Tài liệu

được sắp xếp dưới: Vân Mai