Bạn đang ở: Trang chủ / English / Music / Songs / The remaining eye

The remaining eye

- Webmaster cập nhật lần cuối 02/07/2014 21:10
"Con mắt còn lại". Translated by Tôn thất Quỳnh Du.


Còn hai con mắt khóc người một con
Còn hai con mắt một con khóc người
Con mắt còn lại nhìn cuộc đời tôi
Nhìn tôi lên cao nhìn tôi xuống thấp
Con mắt còn lại nhìn cuộc tình phai
Tình trong hai tay một hôm biến mất
Con mắt còn lại là con mắt ai
Con mắt còn lại nhìn tôi thở dài

Còn hai con mắt khóc người một con
Còn hai con mắt một con khóc người
Con mắt còn lại nhìn một thành hai
Nhìn em yêu thương nhìn em thú dữ
Con mắt còn lại ngờ vực tình tôi
Cuồng điên yêu thương cuồng điên nỗi nhớ
Con mắt còn lại nhìn mây trắng bay
Con mắt còn lại nhìn tôi bùi ngùi

Còn hai con mắt khóc người một con
Còn hai con mắt một con khóc người
Con mắt còn lại nhìn đời là không
Nhìn em hư vô nhìn em bóng nắng
Con mắt còn lại nhẹ nhàng từ tâm
Nhìn em ra đi lòng em xa vắng
Con mắt còn lại là đêm tối tăm
Con mắt còn lại là đêm nồng nàn.


With two eyes left, I cry for those with one
Left with two eyes, with one I cry for humanity
The remaining eye looks at my life
Sees me rise high, sees me fall low
The remaining eye looks at the fading love
Once in my hands but has slipped away
The remaining eye, whose eye is it?
The remaining eye looks at me with a heavy sigh

With two eyes left, I cry for those with one
Left with two eyes, with one I cry for humanity
The remaining eye sees two in one
Sees you in loving tenderness, sees you a savage beast
The remaining eye doubts my love for you
This love is crazy, this yearning a madness
The remaining eye watches white clouds drift away
The remaining eye looks at me, compassion mixed with pity

With two eyes left, I cry for those with one
Left with two eyes, with one I cry for humanity
The remaining eye looks at lightness of life
Sees you as fleeting, like dappled sunlight
The remaining eye, soft and gentle-hearted,
Watches you leave, empty and distant in your heart
The remaining eye sees the darkest of nights
The remaining eye sees long nights of passion.

Translated by Tôn thất Quỳnh Du,
01.04.2010

Các thao tác trên Tài liệu