Bạn đang ở: Trang chủ / English / Music / Songs / To one who lays down

To one who lays down

- Webmaster cập nhật lần cuối 05/07/2014 21:58
"Cho một người nằm xuống". Translated by Tran Duy Tinh.


Anh nằm xuống sau một lần đã đến đây
Đã vui chơi trong cuộc đời nầy
Đã bay cao trong vòm trời đầy
Rồi nằm xuống không bạn bè không có ai
Không có ai từng ngày
Không có ai đời đời
Ru anh ngủ vùi mùa mưa tới
Trong nghĩa trang này có loài chim thôi

Anh nằm xuống cho hận thù vào lãng quên
Tiễn đưa nhau trong một ngày buồn
Đất ôm anh đưa về cội nguồn
Rồi từ đó trong trời rộng đã vắng anh
Như cánh chim bỏ rừng
Như trái tim bỏ tình
Nơi đây một lần nhìn anh đến
Những xót xa đành nói cùng hư không

Bạn bè còn đó anh biết không anh
Người tình còn đó anh nhớ không anh
Vườn cỏ còn xanh
Mặt trời còn lên
Khi bóng anh như cánh chim chìm xuống

Vùng trời nào đó anh đã bay qua
Chỉ còn lại đây những sáng bao la
Người tình rồi quên
Bạn bè rồi xa
Ôi tháng năm những dấu chân người cũng bụi mờ

Anh nằm xuống như một lần vào viễn du
Đứa con xưa đã tìm về nhà
Đất hoang vu khép lại hẹn hò
Người thành phố trong một ngày đã nhắc tên
Những sớm mai lửa đạn
Những máu xương chập chùng
Xin cho một người vừa nằm xuống
Thấy bóng thiên đường cuối trời thênh thang.


You lay down, after one time, having been here
You enjoyed yourself in this life
You flew high in the arc of the heavens
You lay down, without friends, with no one
With no one, each day
With no one, for eternity
I’ll lull you into a deep sleep, when the rainy season arrives
In this cemetery, only one kind of bird can be found

You lay down, so your hatred, can be forgotten
We said goodbye on a sad day
The earth embraces you, and returns you to its source
And from there, in this big world, your absence
Like wings of a bird, leaving the jungle
Like a heart, departing love
Right here one time, I watched you arrive
With anguish, to speak would ruin the moment

Your friends are still there, do you know that ?
Your lover’s still here, do you remember ?
The garden and grasses still green
The sun still rises
Your shadow, like wings of a bird, sinking

Which part of the sky, have you flown by?
You left an empty hole in each morning
You’ll forget the lover
Friends will be distant
Oh months and years, all your footprints, will be faded into dust

You lay down, like the one time, you distanced yourself
The child has returned home
The desolate earth closed shut all promises
A city person, one day, recalls a name
Each new dawn, fire and bullets
Blood and bones, pile up
Please let the one who just lay down
To see the luminous paradise, at the end of the vast heavens.

translated by Tran Duy Tinh
2003
from A Tribute to Trinh Cong Son CD album.

Các thao tác trên Tài liệu

được sắp xếp dưới: Tran Duy Tinh