Bạn đang ở: Trang chủ / English / Music / Songs / What have I seen ?

What have I seen ?

- Webmaster cập nhật lần cuối 05/07/2014 21:58
"Ta thấy gì đêm nay". Translated by Tran Duy Tinh.


1. Ta đã thấy gì trong đêm nay
Cờ bay trăm ngọn cờ bay
Rừng núi loan tin đến mọi miền
Gió Hoà bình bay về muôn hướng
Ngày vui con nước trôi nhanh
Nhịp sống bao la xoá bỏ hận thù
Gặp quê hương sau bão tố
Giọt nước mắt vui hay lòng gỗ đá

2. Ta đã thấy gì trong đêm nay
Bàn tay muôn vạn bàn tay
Những ngón tay thơm nối tật nguyền
Nối cuộc tình nối lòng đổ nát
Bàn tay đi nối anh em
Về suối quê hương tắm gội nhục nhằn
Mười năm đêm trong tiếng súng
Ruộng lúa bãi dâu qua cơn kinh hoàng

Mẹ già cười xanh như lá mới trong khu vườn
Ruộng đồng Việt Nam lên những búp non đầu tiên
Một đoàn tàu đi nhả khói ấm hai bên rừng
Một đàn gà cao tiếng gáy đánh thức bình minh.

3. Ta đã thấy gì trong đêm nay
Cờ bay trăm ngọn cờ bay
Đường phố hôm nay sáng rực đèn
Sáng rực đèn trong làng trong xóm
Người đi như nước qua đê
Mặt đất ưu tư đã mở nụ cười
Hàng cây xanh thay áo mới
Người bước bước nhanh như rừng đi tới

4. Ta đã thấy gì trong đêm nay
Đèn soi trăm ngọn đèn soi
Mặt đất rung rinh bước triệu người
Phá ngục tù đi dựng ngày mới
Rạng đông soi sáng tương lai
Giòng máu anh em đã nhuộm mặt trời
Cùng xương khô lên tiếng nói
Đời sống ấm êm nhân danh con người.


1. What have I seen tonight ?
A hundred flags flying
The jungles and mountains sound a call to all regions
The winds of peace return from all directions
The waters of happy times flow freely
The rhythm of life so vast it rubs out hatred
To greet the motherland after the storm
With tears of joy, or hearts of wood and stone

2. What have I seen tonight ?
Hands, countless hands
Each untainted finger reaches out to the wounded
Mend the love, mend the broken hearts
The hands connect our brothers and sisters
Return to the creek of the motherland to wash away shame and hardship
We heard the echoes of gunfire each night for ten years
The rice paddies and mulberry trees have passed through the horror

The aging mother smiles like new green leaves in the garden
The fields of Viet Nam are sprouting young buds for the first time
Steam from a fleet of boats warms both sides of the jungle
A flock of roosters crow loudly to greet the sunrise.

3. What have I seen tonight ?
A hundred flags flying
Tonight the city streets shine with lights
The lights illuminate the village and the neighborhood
People walk fast, like water flowing over a dam
The sad earth has opened into a smile
A line of green trees puts on the garments of a new season
People walk fast, as if the jungle is approaching

4. What have I seen tonight ?
A hundred lanterns
The earth vibrates under the feet of a million people
Destroy the prison to raise a new day
The dawn sheds light on the future
The flowing blood of our brothers and sisters has stained the face of the sun
Along with the dry bones of the dead, we raise our voices
To live a peaceful life in the name of humanity.

translated by Tran Duy Tinh
2003
from A Tribute to Trinh Cong Son CD album.

Các thao tác trên Tài liệu

được sắp xếp dưới: Tran Duy Tinh