Bạn đang ở: Trang chủ / English / Music / Songs / Yesterday’s Beauty

Yesterday’s Beauty

- Webmaster cập nhật lần cuối 19/12/2014 15:58
"Diễm Xưa", translated by Trần Thị Khanh-Tương

Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ
Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao
Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ
Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu

Mưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhỏ
Buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua
Trên bước chân em âm thầm lá đổ
Chợt hồn xanh buốt cho mình xót xa

Chiều này còn mưa sao em không lại
Nhỡ mai trong cơn đau vùi
Làm sao có nhau hằn lên nỗi đau
Bước chân em xin về mau

Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động
Làm sao em nhớ những vết chim di
Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
Để người phiêu lãng quên mình lãng du

Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động
Làm sao em biết bia đá không đau
Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau.


On the antique tower, it’s raining, raining,
Back then, your eyes were pale, your arms were thin.
The autumn leaves rustled under your tiny heels,
Your eyes were deep, staring far to the endless road.

On the tiny-leafed hedge, it was raining still,
I watched the rain, the evening, sitting,
On your footsteps, silently the leaves were falling,
Suddenly my soul felt faint, and pain flooded me.

This evening, it’s still raining, why haven’t you come ?
Your memory haunted me to the depth of my buried pain.
How could we be together ? This thought’s a poignant pain.
Come back to me quickly, I beg you.

May it rain on, so that like a sea, life would be stormier.
The traces of birds’ footsteps, how can you remember?
I wish the rain would reach wild vast regions,
So that the traveller may forget he is a vagabond.

May it rain on, so that like a sea, life would be stormier,
How can you know that a stone slab doesn’t feel pain?
I wish the rain would reach wild vast regions,
Tomorrow, even gravel stones need to be together.

Trịnh Công Sơn

Translated by Trần Thị Khanh-Tương.
15/12/2014

Các thao tác trên Tài liệu

được sắp xếp dưới: Khanh-Tương