Bạn đang ở: Trang chủ / English / Music / Songs / Your passionate fingers

Your passionate fingers

- Webmaster cập nhật lần cuối 19/12/2014 15:59
"Ru em từng ngón xuân nồng", translated by Trần Thị Khanh-Tương

Ru mãi ngàn năm
Giòng tóc em buồn
Bàn tay em năm ngón
Ru trên ngàn năm
Trên mùa lá xanh
Ngón tay em gầy
Nên mãi ru thêm ngàn năm

Thôi ngủ đi em
Mưa ru em ngủ
Tay em kết nụ
Nuôi trọn một đời
Nuôi một đời người
Mùa xuân vừa đến
Xin mãi ăn năn mà thôi

Ru mãi ngàn năm
Từng ngón xuân nồng
Bàn tay em năm ngón
Anh ru ngàn năm
Giận hờn sẽ quên
Dáng em trôi dài
Trôi mãi trôi trên ngàn năm

Ru mãi ngàn năm
Từng phiến môi mềm
Bàn tay em trau chuốt
Thêm cho ngàn năm
Cho vừa nhớ nhung
Có em dỗi hờn
Nên mãi ru thêm ngàn năm

Thôi ngủ đi em
Mưa ru em ngủ
Tay em kết nụ
Nuôi trọn một đời
Nuôi một đời người
Mùa xuân vừa đến
Xin mãi ăn năn mà thôi

Ru mãi ngàn năm
Vừa má em hồng
Bàn tay đưa anh đến
Quê hương vàng son
Vào trời lãng quên
Tóc em như trời xưa
Đã qua đi ngàn năm

Còn lời ru mãi
Vang vọng một trời
Mùa xanh lá vội
Ru em miệt mài
Còn lời ru mãi
Còn lời ru này
Ngàn năm ru hoài
Ngàn đời ru ai.


For ever I’ll sing my lullaby
Praising the langorous stream of your hair,
Your slender fingers,
On your luxuriant hair.
I sing of your frail fingers,
I’ll sing for thousands more years.

Sleep, my sweet heart
The rain is lulling you
Your closed hands are like flower buds
The sap of my life
The nourishing sap of a whole life
Spring just arrived
I’m overwhelmed by regrets

For ever I’ll sing my lullaby
Praising your passionate fingers
Your lovely hands
I’ll sing for thousands more years
All griefs forgotten
Your silhouette will outlast
Eternally over thousands years

For ever I’ll sing my lullaby
Praising your sweet lips
And your lovely hands
That make my sore heart languish
I sing of your sulky expression
I’ll sing over thousands more years

Sleep, my sweet heart,
The rain is lulling you
Your closed hands are like flower buds
The sap of my life
The nourishing sap of a whole life
Spring just arrived
I’m overwhelmed by regrets.

For ever I’ll sing my lullaby
Praising your rosy cheeks
Your hands transport me to a luxurious country
To a horizon of forgetfulness
Your hair brings back a sky of the past
Over more than thousands years

Only the lyrics of my lullaby will outlast
They will resonate in this corner of sky
Where would pervade an early spring
They will sing for ever
Over thousands more years
Lulling to sleep
Lulling someone !

Trịnh Công Sơn

Translation by Trần Thị Khanh-Tương.
15/12/2014

Các thao tác trên Tài liệu

được sắp xếp dưới: Khanh-Tương