Bạn đang ở: Trang chủ / English / Music / Songs / Your woods are closed

Your woods are closed

- Webmaster cập nhật lần cuối 01/04/2022 09:09
"Rừng xưa đã khép", translated by Patrick Gallagher

Ta thấy em trong tiền kiếp với cọng buồn cỏ khô
Ta thấy em đang ngồi khóc khi rừng chiều đổ mưa
Rừng Thu lá úa em vẫn chưa về
Rừng Đông cuốn gió em đứng bơ vơ

Ta thấy em trong tiền kiếp với mặt trời lẻ loi
Ta thấy em đang ngồi hát khi rừng về nhiều mây
Rừng Thu thay lá mưa bay buồn rầu
Rừng Đông buốt giá mưa bay dạt dào

Ta vẫn mong ta chờ mãi trên từng ngày quạnh hiu
Ta vẫn mong em về đấy cho đời bày cuộc vui
Mùa Xuân đã đến em hãy quay về
Rừng xưa đã khép em hãy ra đi.


I can see your past life, playing in the woods
I can see your past life, crying in the rain
The leaves have turned, you don’t return
Cool wind sweeps through, you’re there alone

I can see your past life, lonely in the sun
I can see your past life, singing to your clouds
Red and gold leaves silently fall
Cold rain pours down, a rattling sound

I still hope, wait each day, quietly alone
I still hope you’ll come back, and enjoy this life
Now Spring is here, come on, come back
Your woods are closed, come back to me


translated by Patrick Gallagher & Xuân Trần

Các thao tác trên Tài liệu

được sắp xếp dưới: Patrick Gallagher