Bạn đang ở: Trang chủ / Français / Au fil du temps ...

Au fil du temps ...

- Webmaster cập nhật lần cuối 09/06/2014 22:07
... le logo change et évolue.

 

Lô-gô "tcs-home.org" theo giòng thời gian

 

2004

Mars 2004, le nom de domaine "tcs-forum.org" est crée. L'aventure démarre.

Tháng 3 năm 2004, tên miền "tcs-forum.org" được thành lập. Khởi đầu cho một hành trình mới.

 

2005

Une Newsletter a été créee pour "pousser" l'information vers ses lecteurs.

"Bản tin" ra đời, mang thông tin đến tận hộp thư của bạn độc.

 

2006

Le nom du site est changé en "tcs-home.org" pour éviter tout quiproquo avec un quelconque "forum".

Tên website đổi thành "tcs-home.org" để tránh mọi nhầm lẫn với một diễn đàn (forum).

 

2007

Passage à la version Plone 2.5, le logo reprend le symbole du poisson dessiné par Trinh Công Son.

Website được nâng cấp và sử dụng phiên bản Plone 2.5. Lô-gô có thêm hình "con cá" do Trịnh Công Sơn vẽ.

 

2014

Passage à la version Plone 4.2, le logo s'épure.

Website lại được nâng cấp và sử dụng phiên bản Plone 4.2. Lô-gô trở nên trông sáng.

 

Các thao tác trên Tài liệu