Bạn đang ở: Trang chủ / Tranh / Ông Quý Công với TCS / Kỷ niệm hội ngộ 1988 / Hội ngộ anh em tại nhà TCS

Hội ngộ anh em tại nhà TCS

"Đường xa lễ hội vô cùng, phòng riêng ngẫu nhĩ tao phùng đêm nay", BG và TCS viết và gợi ý tăng ÔQC vẽ.
Hội ngộ anh em tại nhà TCS
Full-size image: 281 KB | View image Xem Download image Tải về

Các thao tác trên Tài liệu