Bạn đang ở: Trang chủ / Nhạc / Tập nhạc / 01 - Ca khúc Trịnh Công Sơn

01 - Ca khúc Trịnh Công Sơn

- Webmaster cập nhật lần cuối 16/05/2015 10:52
An tiêm, 1967, in lần thứ 2, 18x18 cm, giá 80 đồng

Bià 1

Bìa 1 - Đinh Cường

Lời tựa
Huyền thoại về con người**, Tô Thuỳ Yên, 01/1967
Phụ bản
Đinh Cường, Chân dung TCS*** (dessin, 8/1966),
Đinh Cường, Đêm hoả châu, Thần thoại
Trịnh Cung, Dấu chim
Bìa 4
Đinh Cường, 1970?

Thần thoại quê hương, tình yêu và thân phậnMục lục

1. Phúc âm buồn
2. Xin mặt trời ngủ yên
3. Nước mắt cho quê hương
4. Lại gần với nhau
5. Ca dao mẹ
6. Người già em bé
7. Du mục
8. Xin cho tôi
9. Vết lăn trầm
10. Lời của dòng sông
11. Tuổi đá buồn
12. Cúi xuống thật gần


Ghi chú
(*) Theo Bửu Chỉ ("Về những ca khúc phản chiến của Trịnh Công Sơn", Diễn Đàn, số 110, 09/2001, Paris) thì An Tiêm xuất bản năm 1966,chúng tôi nghĩ, không hẳn đúng, tuy giấy phép xuất bản được ký ngày 15/11/1966, vì lời tựa của Tô Thuỳ Yên viết cho tập nhạc đề ngày 1/1967. Hay là, ấn bản lần thứ nhứt (1966), không có lời tựa của T.T.Y.?
(**) Lời tựa do chúng tôi nhan đề.
(***) Jean-Claude Pomonti có lấy lại chân dung này cho bài viết dài chiếm cả 1 trương báo "Le Monde", đề ngày 17/05/1969, và hình như là các thơ ca của TCS trên báo là do Bửu Ý dịch mà TCS đã chuyển cho gs Christian Cauro trước đó (1966), lúc ông này dạy ở Huế.
Nhân Bản tái bản
1970 (?), 18x18cm, với tranh bìa khác, và trên bản chúng tôi có trong tay (sao ảnh), không thấy có in lại lời tựa và các phụ bản. Đã tái bản ít nhứt là 5 lần trước 1975 , lần thứ 5, in 5000 cuốn.

Các thao tác trên Tài liệu