Bạn đang ở: Trang chủ / Nhạc / Tập nhạc

Tập nhạc

- Webmaster cập nhật lần cuối 03/07/2014 15:04
Phạm văn Đỉnh sưu tầm và ghi chú, cuối 2002; sửa chữa và bổ sung, 2/2004.

Bià 1

Ca khúc Trịnh Công Sơn
An tiêm, 1967

(Những) Tình khúc Trịnh Công Sơn
An tiêm, 1967

Ca khúc da vàng
An tiêm, 1967

Kinh Việt Nam
Nhân Bản, 1968

Ca khúc da vàng 2
Nhân Bản, 1969

Ta phải thấy mặt trời
Nhân Bản, 1969

Như cánh vạc bay
Nhân Bản, 1972

Cỏ xót xa đưa
Nhân Bản, 1972

Khói trời mênh mông
Nhân Bản, 1972

Tự tình khúc
Nhân Bản, 1972

Phụ khúc da vàng
Nhân Bản, 1972

Lời đất đá cũ
Nhân Bản, 1973

Nhân danh Việt nam
Không biết có xuất bản không ?

Một cõi đi về
Nxb Hội âm nhạc TP.HCM, 1989

Em còn nhớ hay em đã quên
Nxb Trẻ, 1991

Cho con
Nxb Sóng Nhạc, 1991

Lời của dòng sông
Nxb Trẻ, 1992

Not available cover

Khói trời mênh mông 2
Nxb Văn nghệ, TP HCM, 1992

Bên đời hiu quạnh
Nxb Nhân Bản, 1993

Not available cover

Trong nỗi đau tình cờ
Nxb Nhân Bản, 1993

Thuở ấy mưa hồng
Nxb Nhân Bản, 1993

Những bài ca không năm tháng
Nxb Âm Nhạc, 1998

Những bài ca không năm tháng
Nxb Âm Nhạc, 1998

Not available cover

Tuyển tập ca khúc
Trịnh Công Sơn, tập 1

Văn nghệ tp HCM, 1999

Not available cover

Tuyển tập ca khúc
Trịnh Công Sơn, tập 2

Văn nghệ tp HCM, 1999

Tuyển tập ca khúc
Trịnh Công Sơn, tập 3

Văn nghệ tp HCM, 1999

Tuyển tập ca khúc
Trịnh Công Sơn, tập 4

Văn nghệ tp HCM, 1999

Tuyển tập ca khúc
Trịnh Công Sơn, tập 5

Văn nghệ tp HCM, 1999

Tuyển tập ca khúc
Trịnh Công Sơn, tập 6

Văn nghệ tp HCM, 1999


Tập nhạc sắp theo thứ tự thời gian xuất bản, với các chi tiết cần thiết, trong chừng mực biết được (nxb, năm phát hành, bìa, phụ bản, lời tựa, khổ in, vv...), chỗ có đánh dấu hỏi là chưa biết chính xác, cần các bạn khẳng định hay sửa đổi. Tựa bài hát chép theo thứ tự in trong tập nhạc; trong những lần tái bản, thứ tự có thể ít nhiều thay đổi.

Thư mục tập nhạc này, tức nhiên chưa hoàn chỉnh và đầy đủ. Mong các bạn góp phần sửa sai và bổ sung. Đa tạ. Điện thư cho tác giả.

Các thao tác trên Tài liệu

được sắp xếp dưới: Phạm văn Đỉnh