Bạn đang ở: Trang chủ / Nhạc / Tập nhạc / 03 - Ca khúc da vàng

03 - Ca khúc da vàng

- Webmaster cập nhật lần cuối 16/05/2015 11:03
Nhân Bản, 1967, tác giả chép tay, 18x18cm.


Mục lục

Bìa 1 - Đinh Cường

Mục lục

1. Ngày dài trên quê hương
2. Người con gái Việt nam
3. Ngủ đi con
4. Đại bác ru đêm
5. Tôi sẽ đi thăm
6. Tình ca của người mất trí
7. Đi tìm quê hương
8. Đêm bây giờ đêm mai
9. Ngụ ngôn của mùa Đông
10. Nhưng hôm nay
11. Hãy nói giùm tôi
12. Gia tài của Mẹ


Ghi chú
(*) Không biết nxb An Tiêm có xuất bản tập Ca khúc da vàng và tập (Những) tình khúc TCS trước khi tác giả tự ấn hành, dưới tên nxb Nhân bản, như trường hợp tập Ca khúc TCS không?
(**) Bản của chúng tôi không thấy đề năm xuất bản, theo Bửu Chỉ, bđd, thì Ca khúc da vàng được ấn hành khoảng cuối 1966-đầu 1967, nếu như vậy, trong vòng hai ba tháng, TCS đã cho xuất bản liên tiếp 3 tập nhạc "thần thoại": Ca khúc TCS, Tình khúc TCSCa khúc da vàng.

Các thao tác trên Tài liệu