Bạn đang ở: Trang chủ / Nhạc / Bài hát / Hãy nói giùm tôi

Hãy nói giùm tôi

- Webmaster cập nhật lần cuối 10/07/2014 15:51
Trịnh Công Sơn, 1967

Hãy sống giùm tôi
Hãy nói giùm tôi
Hãy thở giùm tôi
Thịt da này dành cho thù hận
Cho bạo cường
Cho tham vọng của một lũ điên

Hãy sống giùm tôi
Hãy nói giùm tôi
Hãy thở giùm tôi
Quả tim này dành cho lửa hồng
Cho hòa bình
Cho con người còn chờ đấu tranh

Ai có nghe
Ai có (o ... o) nghe
Tiếng nói người Việt Nam
Chỉ mong hòa bình
Sau đêm tăm tối
Chờ mong một ngày
Tay ấm trong tay

Hãy sống giùm tôi
Hãy nói giùm tôi
Hãy thở giùm tôi
Đã lâu rồi làm sao chờ đợi
Sao còn ngồi
Sao im lìm ngủ hoài các anh

Hãy sống giùm tôi
Hãy nói giùm tôi
Hãy thở giùm tôi
Còn thấy gì ngoài bom lửa đạn
Anh chị này
Sao vui mừng làm người cúi xin.

Các thao tác trên Tài liệu