Bạn đang ở: Trang chủ / Nhạc / Bài hát

Bài hát

- Webmaster cập nhật lần cuối 15/05/2015 07:05

Chú thích
Lời của các bài hát đã được kiểm tra với bản gốc.
Năm sáng tácghi chú dựa theo Thư mục ca khúc Trịnh Công Sơn của anh Phạm văn Đỉnh.
Tổng số bài hát tới nay : 244 bài hát (trong đó có 217 bài có nốt nhạc).
Tiêu đề Phần mô tả
Rich document Octet Stream Ai ngoài cánh cửa Trịnh Công Sơn
Rich document Bài ca dành cho những xác người Trịnh Công Sơn, 1968
Rich document Bằng lòng Trịnh Công Sơn
Rich document Bay đi thầm lặng Trịnh Công Sơn, 1972
Rich document C source code header Bên đời hiu quạnh Trịnh Công Sơn, 1970-71
Rich document Bến sông Trịnh Công Sơn, 1959
Rich document PostScript document Biển nghìn thu ở lại Trịnh Công Sơn, 1999
Rich document object code Biển nhớ Trịnh Công Sơn, 1962
Rich document Biển sáng Trịnh Công Sơn, 1981 (?)
Rich document Biết đâu nguồn cội Trịnh Công Sơn, 1972 (?)
Rich document Octet Stream Bốn mùa thay lá Trịnh Công Sơn, 1981
Rich document Bống bồng ơi Trịnh Công Sơn, 1993
Rich document Bống không là bống Trịnh Công Sơn, <=1995
Rich document Buồn từng phút giây Trịnh Công Sơn, 1970-71
Rich document application/x-troff-me Ca dao mẹ Trịnh Công Sơn, <=1965
Rich document Cánh chim cô đơn Trịnh Công Sơn, 1980
Rich document C source code header Cánh đồng hoà bình Trịnh Công Sơn, <=1968
Rich document Cát bụi Trịnh Công Sơn, 1965
Rich document Chỉ có ta trong một đời Trịnh Công Sơn, 1970
Rich document PostScript document Chiếc lá thu phai Trịnh Công Sơn, 1973
Rich document object code Chiều một mình qua phố Trịnh Công Sơn, 1961
Rich document Chiều trên quê hương tôi Trịnh Công Sơn, 1980
Rich document Octet Stream Chìm dưới cơn mưa Trịnh Công Sơn, 1974
Rich document Chính chúng ta phải nói Trịnh Công Sơn, 1969-
Rich document Cho đời chút ơn Trịnh Công Sơn, <=1993
Rich document Cho một người nằm xuống Trịnh Công Sơn, 1968
Rich document Chờ nhìn quê hương sáng chói Trịnh Công Sơn, 1967
Rich document Cho quê hương mỉm cười Trịnh Công Sơn, <=1967
Rich document Chưa mất niềm tin Trịnh Công Sơn, 1968
Rich document object code Chưa mòn giấc mơ Trịnh Công Sơn, <=1969
Rich document Chuyện đoá quỳnh hương Trịnh Công Sơn, 1982
Rich document object code Có duyên không nợ Trịnh Công Sơn, 1998
Rich document Có một dòng sông đã qua đời Trịnh Công Sơn, 1966 (?)
Rich document Có một ngày như thế Trịnh Công Sơn, 1994
Rich document Có nghe đời nghiêng Trịnh Công Sơn, 1973?
Rich document Có những con đường Trịnh Công Sơn, 1973-74
Rich document Octet Stream Cỏ xót xa đưa Trịnh Công Sơn, 1969
Rich document PostScript document Còn ai với ai Trịnh Công Sơn, <=1993
Rich document Còn có bao ngày Trịnh Công Sơn, 1969
Rich document Con đường mùa xuân Trịnh Công Sơn, 1976
Rich document ULAW (Sun) audio Còn mãi tìm nhau Trịnh Công Sơn, 1993
Rich document PostScript document Con mắt còn lại Trịnh Công Sơn, 1992
Rich document Còn thấy mặt người Trịnh Công Sơn, 1970
Rich document Còn tuổi nào cho em Trịnh Công Sơn, <=1964
Rich document application/x-ganttproject Cúi xuống thật gần Trịnh Công Sơn, <>1966
Rich document Cũng sẽ chìm trôi Trịnh Công Sơn, <>1973
Rich document Cuối cùng cho một tình yêu Trịnh Công Sơn, 1958
Rich document Octet Stream Dã tràng ca Trịnh Công Sơn, 1962
Rich document Đại bác ru đêm Trịnh Công Sơn, <=1967
Rich document Dân ta vẫn sống Trịnh Công Sơn, <=1968
Rich document Dấu chân địa đàng Trịnh Công Sơn, <=1962
Rich document Để gió cuốn đi Trịnh Công Sơn, 1971
Rich document Đêm Trịnh Công Sơn
Rich document PostScript document Đêm bây giờ đêm mai Trịnh Công Sơn, <=1967
Rich document object code Đêm thấy ta là thác đổ Trịnh Công Sơn, 1971
Rich document Đi mãi trên đường Trịnh Công Sơn, 1999
Rich document Đi tìm quê hương Trịnh Công Sơn, 1967
Rich document Octet Stream Diễm xưa Trịnh Công Sơn, 1960
Rich document Đóa hoa vô thường Trịnh Công Sơn, 1972
Rich document Đoản khúc thu Hà Nội Trịnh Công Sơn, <=1995
Rich document Đời cho ta thế Trịnh Công Sơn, <>1973
Rich document Đợi có một ngày Trịnh Công Sơn, <=1972
Rich document Đời gọi em biết bao lần Trịnh Công Sơn, <=1980
Rich document audio/x-realaudio Đôi mắt nào mở ra Trịnh Công Sơn, <=1968
Rich document Đời sống không già vì có chúng em Trịnh Công Sơn, <=1991
Rich document Đốm lửa hồng Trịnh Công Sơn, 2001
Rich document Ðồng dao 2000 Trịnh Công Sơn, <>2000
Rich document C source code header Đồng dao hoà bình Trịnh Công Sơn, <>1968
Rich document C source code Du mục Trịnh Công Sơn, <>1965
Rich document Octet Stream Dựng lại người dựng lại nhà Trịnh Công Sơn, 1968
Rich document PostScript document Đừng mong ai, đừng nghi ngại Trịnh Công Sơn, 1969
Rich document Đường xa vạn dặm Trịnh Công Sơn, 1992
Rich document Em còn nhớ hay em đã quên Trịnh Công Sơn, 1980
Rich document Em đã cho tôi bầu trời Trịnh Công Sơn, 1970
Rich document Em đến cùng mùa xuân Trịnh Công Sơn, <=1991
Rich document Octet Stream Em đến từ nghìn xưa Trịnh Công Sơn, 1980
Rich document Em đi bỏ lại con đường Trịnh Công Sơn, <=1995
Rich document Em đi trong chiều Trịnh Công Sơn, 1969
Rich document Em hãy ngủ đi Trịnh Công Sơn, 1970
Rich document object code Em là hoa hồng nhỏ Trịnh Công Sơn, 1982-84
Rich document Em ở nông trường em ra biên giới Trịnh Công Sơn, 1981
Rich document Gần như niềm tuyệt vọng Trịnh Công Sơn, 1973
Rich document application/x-troff-me Gia tài của mẹ Trịnh Công Sơn, 1965
Rich document Giọt lệ thiên thu Trịnh Công Sơn, 1973-74
Rich document Giọt nước cành sen Trịnh Công Sơn, <>1990. Thơ Thân Thị Ngọc Quế.
Rich document ULAW (Sun) audio Gọi đời lên mau Trịnh Công Sơn, <=1964
Rich document Octet Stream Gọi tên bốn mùa Trịnh Công Sơn, 1963
Rich document Góp lá mùa xuân Trịnh Công Sơn, 1969-70
Rich document Hạ trắng Trịnh Công Sơn, 1961
Rich document Octet Stream Hai mươi mùa nắng lạ Trịnh Công Sơn, 1995
Rich document Octet Stream Hành ca Trịnh Công Sơn, 1961
Rich document object code Hành hương trên đồi cao Trịnh Công Sơn, 1962
Rich document Hạt điều khăn điều Trịnh Công Sơn, 2001
Rich document Hát trên những xác người Trịnh Công Sơn, 1968
Rich document Hãy cố như Trịnh Công Sơn, 1967
Rich document Hãy cứ vui như mọi ngày Trịnh Công Sơn, 1969
Rich document ULAW (Sun) audio Hãy đi cùng nhau Trịnh Công Sơn, <=1968
Rich document Hãy khóc đi em Trịnh Công Sơn, <=1972
Rich document PostScript document Hãy nhìn lại Trịnh Công Sơn, <=1972
Rich document Hãy nói giùm tôi Trịnh Công Sơn, 1967

Các thao tác trên Tài liệu