Bạn đang ở: Trang chủ / Nhạc / Bài hát / Cũng sẽ chìm trôi

Cũng sẽ chìm trôi

- Webmaster cập nhật lần cuối 10/07/2014 15:51
Trịnh Công Sơn, <>1973

Nghe Trịnh Công Sơn hát
trích từ CD "Ru Đời Đi Nhé" (1992)
Nhật nguyệt (í a) trên cao
Ta ngồi (ôi à) dưới thấp
Một dòng (í a) trong veo
Sao lòng (ôi à) còn đục

Bầy vạc (í a) bay qua
Kêu mòn (í a) tịch lặng
Đường đời (í a) không xa
Sao chồn (í a) gối chân

Nhật nguyệt (í a) trên cao
Ta ngồi (ôi à) dưới thấp
Một đường (í a) cong queo
Nắng vàng (ôi à) đột ngột

Từ độ (í a) chim thiêng
Hót lời (ôi à) mệnh bạc
Từng giọt (í a) vô biên
Trôi chìm (í a) tiếng tăm.


Chú thích
Bài Cũng sẽ chìm trôi, theo Michiko ra đời năm 1972.
Xem chú thích của bài Bay đi thầm lặng

Các thao tác trên Tài liệu