Bạn đang ở: Trang chủ / Nhạc / Bài hát / Đi tìm quê hương

Đi tìm quê hương

- Webmaster cập nhật lần cuối 31/08/2014 14:16
Trịnh Công Sơn, 1967

Trịnh Công Sơn hát
tại Quán Văn 1966-1967

1. Người nô lệ da vàng ngủ quên
Ngủ quên trong căn nhà nhỏ
Đèn thắp thì mờ
Ngủ quên quên đã bao năm
Ngủ quên không thấy quê hương
Bao giờ đập tan gông cùm
Xiềng xích vô hình trói buộc dân ta
Bao giờ đập tan gông cùm
Xiềng xích vô hình trói buộc tự do

Người nô lệ da vàng bước đi bước đi
Đi về đầu non
Người nô lệ da vàng bước đi bước đi
Đi về biển xanh
Đi khâu vá con sông
Việt Nam hai mươi năm liền
Thịt xương phơi trên đôi miền
Đi cho thấy quê hương
Đi cho thấy quê hương
Đi cho thấy quê hương

2. Người nô lệ da vàng ngồi yên
Ngồi yên trong căn nhà nhỏ
Đèn thắp thì mờ
Ngồi yên quên nước quên non
Ngồi yên xin áo xin cơm
Bao giờ đập tan gông cùm
Xiềng xích vô hình trói buộc đôi chân
Bao giờ đập tan gông cùm
Xiềng xích vô hình trói buộc hờn căm

Người nô lệ da vàng bước đi bước đi
Đi về ruộng nương
Người nô lệ da vàng bước đi bước đi
Đi về đồi hoang
Đi nói với anh em
Đòi cho quê hương thanh bình
Dựng xây tương lai Tiên Rồng
Đi cho thấy quê hương
Đi cho thấy quê hương
Đi cho thấy quê hương.

Các thao tác trên Tài liệu