Bạn đang ở: Trang chủ / Nhạc / CD và K7 / Băng Quán Văn

Những bài hát tại Quán Văn 1966-1967

- Webmaster cập nhật lần cuối 21/07/2014 08:55
Đây là những bài hát được thâu trực tiếp tại Quán Văn trong những năm 1966-1967, với những phương tiện thời ấy. Tuy âm thanh không được tốt và không trung thực lắm, chúng tôi vẫn đưa lên mạng như một tài liệu "sống" và hiếm có về Trịnh Công Sơn.

Trịnh Công Sơn và Khánh Ly, 1966

Khánh Ly và Trịnh Công Sơn - Sài gòn, 1966

The reference library on Trinh Cong Son's works  Ca dao mẹ

Khánh Ly hát

The reference library on Trinh Cong Son's works  Còn tuổi nào cho em

Khánh Ly hát

The reference library on Trinh Cong Son's works  Diễm xưa

Khánh Ly hát

The reference library on Trinh Cong Son's works  Gọi tên bốn mùa

Khánh Ly hát

The reference library on Trinh Cong Son's works  Mưa hồng

Khánh Ly hát

The reference library on Trinh Cong Son's works  Ngày dài trên quê hương

Trịnh Công Sơn hát

The reference library on Trinh Cong Son's works  Người con gái Việt Nam

Trịnh Công Sơn hát

The reference library on Trinh Cong Son's works  Người già em bé

Trịnh Công Sơn hát

The reference library on Trinh Cong Son's works  Ngụ ngôn của mùa Đông

Trịnh Công Sơn hát

The reference library on Trinh Cong Son's works  Nhìn những mùa Thu đi

Khánh Ly và Trịnh Công Sơn song ca

The reference library on Trinh Cong Son's works  Ru em từng ngón xuân nồng

Khánh Ly hát

The reference library on Trinh Cong Son's works  Tuổi đá buồn

Khánh Ly hát

The reference library on Trinh Cong Son's works  Tình ca của người mất trí

Khánh Ly hát

The reference library on Trinh Cong Son's works  Tôi sẽ đi thăm

Trịnh Công Sơn hát

The reference library on Trinh Cong Son's works  Xin cho tôi

Khánh Ly hát

The reference library on Trinh Cong Son's works  Xin mặt trời ngủ yên

Khánh Ly hát

The reference library on Trinh Cong Son's works  Đi tìm quê hương

Trịnh Công Sơn hát

The reference library on Trinh Cong Son's works  Đêm bây giờ đêm mai

Trịnh Công Sơn hát

The reference library on Trinh Cong Son's works  Đại bác ru đêm

Trịnh Công Sơn hát


Các thao tác trên Tài liệu