Bạn đang ở: Trang chủ / Nhạc / Bài hát / Biển nghìn thu ở lại

Biển nghìn thu ở lại

- Webmaster cập nhật lần cuối 10/05/2008 09:25
Trịnh Công Sơn, 1999


Biển đánh bờ,
Xôn xao bờ đánh biển
Đừng đánh nhau ... Ơi biển sẽ tàn phai
Đừng gạch tên vì yêu đừng xé nát
Biển là em ngọt đắng trùng khơi
Biển nghìn thu ở lại, nghìn thu ngậm ngùi

Biển đánh bờ,
Xôn xao bờ đánh biển
Đừng đánh nhau ... Ơi biển sẽ tàn phai
Đừng gạch tên vì yêu đừng xé nát
Biển là em ngọt đắng trùng khơi
Biển nghìn thu ở lại, nghìn thu ngậm ngùi.


Chú thích
Theo Quang Dũng (CD "Biển nghìn thu ở lại") và Tuổi Trẻ (VNExpress, 27/10/2002), Biển nghìn thu ở lại là nhạc phẩm "sau cùng" của TCS, viết khoảng thời gian lâm bịnh nặng.


Các thao tác trên Tài liệu