Bạn đang ở: Trang chủ / Nhạc / Bài hát / Còn có bao ngày

Còn có bao ngày

- Webmaster cập nhật lần cuối 10/07/2014 15:51
Trịnh Công Sơn, 1969

Đêm ta nằm bóng tối che ngang
Đêm ta nằm nghe tiếng trăm năm
Gọi thì thầm
Gọi thì thầm
Đêm nghe trời như hú như than
Ta nghe đời như có như không
Còn lại mình
Đời bồng bềnh
đời buồn tênh

Còn đây có bao ngày
Còn ta cứ vui chơi
Rồi mai sẽ ra đi
Dù nhớ thương con người
Còn đây những đêm này
Còn em hãy yêu tôi
Đợi đốt nến chia phôi
Dù nhớ thương cũng hoài

Trong cuộc bể dâu
Đi trăm ngày phố xá
Cũng trôi theo
Trong hội trần gian
Bao nhiêu ngày yêu dấu
Cũng không còn
Từng giòng nước mắt
Sẽ nhớ thương cho đời
Từng giòng nước mắt
Sẽ tiếc cho ngày vui
Người người yêu nhau
Đã mất nhau trong đời
Một ngày tăm tối
Khép nghìn sớm mai.


Các thao tác trên Tài liệu