Bạn đang ở: Trang chủ / Nhạc / Bài hát / Bằng lòng

Bằng lòng

- Webmaster cập nhật lần cuối 10/07/2014 15:50
Trịnh Công Sơn

Chân có bằng lòng cho chân theo với
Tóc có bằng lòng xe một sợi thôi
Mắt có bằng lòng trông nghiêng chờ đợi
Tim có bằng lòng giữ hộ tình tôi

Là la la la la là là

Tay có bằng lòng cho tay nắm với
Vai có bằng lòng cho quàng nhẹ ngang
Tim có bằng lòng cho tim gần lại
Môi có bằng lòng cho một nụ hôn.

Các thao tác trên Tài liệu