Bạn đang ở: Trang chủ / Nhạc / Bài hát / Hát trên những xác người

Hát trên những xác người

- Webmaster cập nhật lần cuối 10/07/2014 15:52
Trịnh Công Sơn, 1968

Chiều đi lên đồi cao, hát trên những xác người
Tôi đã thấy, tôi đã thấy
Trên con đường, người ta bồng bế nhau chạy trốn

Chiều đi lên đồi cao, hát trên những xác người
Tôi đã thấy, tôi đã thấy
Bên khu vườn, một người mẹ ôm xác đứa con

Mẹ vỗ tay reo mừng xác con
Mẹ vỗ tay hoan hô hoà bình
Người vỗ tay cho thêm nhịp nhàng
Người vỗ tay cho đều gian nan

Chiều đi qua Bãi Dâu, hát trên những xác người
Tôi đã thấy, tôi đã thấy
Trên con đường, người cha già ôm con lạnh giá

Chiều đi qua Bãi Dâu, hát trên những xác người
Tôi đã thấy, tôi đã thấy
Những hố hầm đã chôn vùi thân xác anh em

Mẹ vỗ tay reo mừng chiến tranh
Chị vỗ tay hoan hô hoà bình
Người vỗ tay cho thêm thù hận
Người vỗ tay xa dần ăn năn.

Viết xong 28-2-1968 Tết Mậu-Thân

Các thao tác trên Tài liệu