Bạn đang ở: Trang chủ / Nhạc / Bài hát / Hãy cố như

Hãy cố như

- Webmaster cập nhật lần cuối 12/10/2008 08:48
Trịnh Công Sơn, 1967


Người góp máu cho tương lai đất nước này
Mười năm qua nhớ bóng cờ bay phấp phới
Lời giữ nước chưa nguôi ngoai trên môi người
đường chông gai ta cố vượt qua từng ngày
Ruộng đất ơi hãy cố chờ cùng bãi sắn nương khoai
Ngày mai đây con sẽ về
dù thân xác thiệt thòi

Chị hãy nói với em thơ yêu đất này
dù nghèo kém khó khăn
Mẹ hát lớn cho tan hoang những lao tù
dù đời đã héo hon
Đường sẽ đến ta thấy rồi
có vạn lời hò reo mênh mông
Bình minh ơi hãy lên nhanh
bao nhiêu năm đứng chờ
Hoà Bình sẽ trổ bông.


Nguồn
K7 Khánh Ly Hát cho Quê Hương 5 (1973?)-7
Chú thích
"Liste alphabétique de l'œuvre complète de Trịnh Công Sơn" (Yoshii Michiko, 1991), gồm non 200 bản, có kê danh bài Hãy cố chờ, có thể chăng đây là bản Hãy cố như ?


Các thao tác trên Tài liệu